Lukutaitovastaus uutisen pohjalta


                         Kuvan  lähde. Tekstianalyysi koostuu monista palasista


Tutustu ensin huolellisesti uutiseen tekstilajina täällä.

Tehtävänanto: Mistä piirteistä huomaat, että kyseinen teksti on uutinen?Kirjoita vähintään 3000 merkkiä pitkä vastausteksti. Löydät aineiston täältä.

Vastaa tekstissäsi seuraaviin apukysymyksiin. Yhdestä apukysymyksestä voi kirjoittaa esimerkiksi yhden kappaleen verran tekstiä.

1. Analysoi uutisen keskeistä sisältöä. Miten uutinen vastaa uutiskysymyksiin?

2. Analysoi uutisen osia ja pohdi, mitä niiden avulla halutaan viestiä. Löydät apua täältä.

3. Tarkastele uutisen rakennetta. Esittele, kuinka kärjellään seisovan kolmion periaate näkyy rakenteessa.

4. Tarkastele uutisen moniäänisyyttä. Keiden kaikkien ääni tekstissä kuuluu? Keiden/kenen ääni on mielestäsi kuuluvin eli kenen näkökulma asiaan painottuu eniten? Miten tekstin äänet ja niiden painotukset ovat uutiselle tyypillisiä?

5. Selosta, miksi uutinen on täyttänyt uutiskriteerit.

6. Tarkastele uutisen konteksteja. Mikä niissä on uutiselle ominaista? Löydät apua täältä.

 7. Tarkastele uutisen kieltä. Mikä kielessä on uutiselle tyypillistä? Miksi kieli on sellaista kuin se on?