Opintojakson kaunokirjallisuustehtävät

Valitse haluamasi romaani kirjalistoilta, jotka löydät täältä (linkki tulossa)

Voit valita romaaniin liittyvissä tehtävissä kokonaisuuden A tai kokonaisuuden B. Vaihtoehdoista B on haastavampi ja tarkoitettu heille, jotka tavoittelevat opintojaksosta kiitettävää arvosanaa.


Kokonaisuus A


Kokonaisuuden avulla voit kerrata tekstin perustehtäviä, joista löydät lisätietoa täältä (linkki tulossa)

Tuota romaanin pohjalta kolme erilaista lyhyehköä tekstiä. Valitse vaihtoehdot seuraavista:

A) Miten romaanin päähenkilöiden elämä jatkuu romaanin tapahtumien jälkeen? Kirjoita oma romaanikatkelma, joka on luonteeltaan kertova ja kuvaava.

B) Valitse tarinan kohta, jossa romaanin päähenkilön olisi pitänyt mielestäsi toimia toisin. Kirjoita päähenkilölle sähköpostiviesti, joka on luonteeltaan ohjaava.

C) Millaisia yhteiskunnallisia ongelmia romaani nostaa esille? Valitse yksi keskeinen ongelma ja kirjoita siitä oma mielipiteesi kuvitteellisen blogimerkinnän muodossa. Tee tekstistäsi päätehtävältään argumentatiivinen eli kantaaottava.

D) Pohdi lukukokemustasi kokonaisuudessaan. Miltä romaanin lukeminen tuntui? Miksi? Millaiset asiat jäivät erityisesti mieleesi? Miksi? Kirjoita pohtiva ja erittelevä teksti.


Kokonaisuus B


a) Tuota romaanin pohjalta luovuutta käyttäen kaksi tekstiä, jotka edustavat jotakin määrättyä tekstilajia. (Esimerkiksi uutinen, runo, muistokirjoitus, satu, radiomainos tms.)

b) Analysoi huolellisesti valitsemiesi tekstien tekstilajipiirteitä. Miten tekstin tekstilajin huomaa tekstin

  • tavoitteessa
  • sisällössä
  • rakenteessa ja
  • tyylissä?

Kertaa tarvittaessa erilaisten tekstilajipiirteiden analyysi täältä (linkki tulossa)