Kuvan lähde

Proosan analyysin eräitä peruskäsitteitä

Proosan analyysia käsitellään vielä lisää kurssilla kolme, jolloin perehdytään kertojatyyppeihin ja tutustutaan motiivin käsitteeseen. Löydät koonnin proosan analyysin käsitteistä Jukolan tekstiopin sivuilta 96-100.

Tällä kurssilla otamme käsittelyyn seuraavat yläkoulusta tutut käsitteet:

  • Kerronnan keinot: kertoja, juonen kuljetus, kuvaus ja dialogi
  • Henkilökuvaus ja miljöökuvaus
  • Tekstin jännitteet
  • Tekstin aihe ja tekstin teema ja näiden ero

Löydät johdatuksen proosan analyysin peruskäsitteisiin täältä.