Sanomalehden tekstilajit ja sanomalehtitekstin rakenneosat

Löydät esityksen aiheesta täältä.


Tehtävä 1

-Tutustu tarkemmin "reportaasiin", "artikkeliin" ja "henkilöjuttuun" täällä (linkki tulossa).

-Jakautukaa kolmen hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa oman sanomalehden.

-Etsikää lehdestä yksi artikkeli, yksi reportaasi ja yksi henkilöjuttu. Kertokaa Classroomiin varatulle palautusalustalle, kuinka tunnistitte kunkin tekstin tekstilajin. Kiinnittäkää huomiota seuraaviin:

  • Millaisia tavoitteita tekstillä on?
  • Millaisia perustehtäviä teksti toteuttaa? (kuvaaminen, kertominen, ohjaaminen, argumentoiminen ja pohtiminen)
  • Millainen on tekstin pääsisältö?
  • Millainen on tekstin rakenne? Millaisista osista teksti siis koostuu ja miten osat liittyvät toisiinsa?
  • Millaista on tekstin tyyli? (Asiatyyli - kohosteinen tyyli)


Tehtävä 2


Valitkaa nyt edellisen tehtävän teksteistä itseänne kiinnostavin ja pohtikaa tekstin konteksteja oheisten apukysymyksen avulla. Olette jo pohtineet tekstilajikontekstia edellisessä tehtävässä.


a) Tarkastelkaa tekijää kontekstina. Kuka tekstin on kirjoittanut? Onko kirjoittajan tunteminen hyödyllistä tekstin analyysin kannalta?

b) Missä viestimessä teksti on julkaistu? Kuinka luotettavana pidätte tekstiä sen julkaisukanavan perusteella?

c) Teksti on julkaistu Suomessa ja vuonna 2021. (julkaisupaikka ja -aika) Kuinka tämä näkyy tekstissä? Voisiko sama teksti olla julkaistu jossakin toisessa maassa? Voisiko sama teksti olla julkaistu jonakin toisena aikana?

d) Millaista aihetta koskevaan julkiseen keskusteluun teksti ottaa osaa? Mitä tiedätte aihetta koskevasta keskustelusta? Tarkastele tekstiä sen kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa.