Tekstilaji ja tekstin perustehtävät

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa tavoitteena on opiskelijan monilukutaidon vahvistaminen. Käsitteenä monilukutaito on laaja ja se tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • Monilukutaito on kykyä tulkita ja myös itse tuottaa monenlaisia tekstejä laajan tekstikäsityksen pohjalta. Löydät lisätietoa laajasta tekstikäsityksestä täältä (linkki)
  • Monilukutaito on kykyä kriittiseen lukutaitoon. Kriittinen lukutaito on taitoa tarkastella tekstin luotettavuutta ja ymmärrystä siitä, että tekstin esittämät näkökulmat eivät ole ainoita mahdollisia lähestymistapoja.
  • Monilukutaito on kulttuurista lukutaitoa, joka tarkoittaa kykyä tarkastella tekstejä yhteydessä sen konteksteihin eli taustayhteyksiin.Löydät esityksen laajasta tekstikäsityksestä ja tekstilajeista täältä

Löydät esityksen tekstin perustehtävistä täältä.


Tekstilajipiirteiden tarkastelua tekstissä


1.  Katkelma Mauri Kunnaksen kuvakirjasta

a) Millaisia tavoitteita tekstillä on? 

b) Mikä on tekstin aihe eli pääasiallinen sisältö?

c) Miten luonnehtisit tekstin ulkoasua? Millaiset tekijät ulkoasussa voisivat erityisesti vedota tekstin kohderyhmään?

d) Tarkastele tekstin kirjoitettujen osien rakennetta. Millaisessa järjestyksessä asiat kerrotaan? Miksi?

e) Millaista on tekstin tyyli ja kieli? Miksi?

Pohtikaa vielä lopuksi yhdessä, millainen käsitys teillä on lasten kuvakirjasta. Miten hyvin Mauri Kunnaksen tekstin piirteet vastaavat tyypillisiä kuvakirjan tekstilajin piirteitä?


2.  Mauri Kunnaksen kuvakirjan arvostelu

a) Millaisia tavoitteita tekstillä on?

b) Mikä on tekstin aihe eli pääasiallinen sisältö?

c) Millaisista osista teksti koostuu? Mikä on eri osien tehtävä? (Sinun ei tarvitse vielä osata osien virallisia nimityksiä...)

d) Millaista on tekstin tyyli ja kieli? Miksi?

Pohtikaa vielä lopuksi yhdessä, millainen käsitys teillä on arvostelusta tekstilajina. Miten arvostelun piirteet vastaavat tyypillisen kirja-arvostelun piirteitä?


3.  Henriikka Tavin proosaruno

a) Millaisia tavoitteita tekstillä on?

b) Mikä on tekstin aihe eli pääasiallinen sisältö?

c) Miten luonnehtisit tekstin ulkoasua? Onko se sinusta tekstilajille tyypillinen?

d) Miten luonnehtisit tekstin rakennetta? Missä järjestyksessä teksti etenee? Onko rakenne sinusta tekstilajille tyypillinen?

e) Millaista on tekstin kieli ja tyyli?

Pohtikaa vielä lopuksi yhdessä, millainen käsitys teillä on runosta tekstilajina. Miten teksti vastaa käsityksiänne?