Tekstin suunnittelu ja kappalejako

1. Löydät tietoa tekstin suunnittelusta, kappalejaosta ja ydinvirkkeistä täältä.

2. 

 

Katso Liisa Keltinkangas -Järvisen esitys ekstroverteista ja introverteista. Tiivistä yhdellä virkkeellä omin sanoin, mikä ekstrovertin ja introvertin erottaa toisistaan esityksen mukaan.

3. Kopioi seuraava teksti portfolioosi ja alleviivaa jokaisesta kappaleesta ydinvirke.

Opiskelijoilla on tehtävään syventyä ryhmissä realismiin kirjallisuuden tyylisuuntauksena. Leena puhkuu intoa: hän rakastaa ryhmätöitä ja tuntee saavansa energiaa muiden kanssa puhumisesta. Oskari taas ei ole lainkaan yhtä innoissaan: hänestä ryhmätyöt ovat monesti hukkaan heitettyä aikaa, ja eniten hän nauttii siitä, että saa pohdiskella asioita hiljaa itsekseen. Opiskelijoiden suhtautuminen tuo hyvin esille, miten eri tavoin ekstrovertti ja introvertti saattavat kokea maailman.

Introversio ei tarkoita ujoutta, epäsosiaalisuutta tai haluttomuutta osallistua. Introvertilla ihmisellä on vain syvä halu tarkastella omia tunteitaan ja ajatuksiaan, ja usein tämä onnistuu parhaiten omassa rauhassa. Introvertti voi olla hyvinkin sitoutunut ryhmätyöhön, vaikka hän ei kuulutakaan mielipiteitään jatkuvasti ääneen.

Kun Leena ja Oskari alkavat tehdä ryhmätyötä, he voivat ajautua törmäyskurssille. Ekstrovertti ihminen ei ole automaattisesti sosiaalisesti taitava, vaikka tällainen oletus onkin joskus olemassa. Ehkäpä Leenalla on suuria vaikeuksia kuunnella muita todella, ja tarpeessaan tulla esille hän jyrääkin muiden mielipiteet.

Introvertit on haluttu kohottaa työyhteisössä uuteen arvoon ekstroverttejä suosivassa kulttuurissa. On huomattava, että introversiokaan ei tarkoita automaattisesti kykyä toimia ryhmässä rakentavasti. Introvertti saattaa esimerkiksi piiloutua ominaisuutensa taakse niin, että hän todellisuudessa vetäytyy vastuusta. Kun Leena toitottaa villejä ideoitaan muista piittaamatta ja Oskari vetäytyy täysin, on ryhmätyöpannukakku valmis.

Löydät lisätietoa aiheesta esimerkiksi täältä.


 4. Testaa täältä oletko ekstrovertti vai introvertti vai jotain siltä väliltä? (Useimmissa meistä on piirteitä molemmista.)


5. Kirjoitustehtävä portfolioon

Otsikko: Minä ryhmässä toimijana

Jatka ydinvirkkeitä sopivilla tukivirkkeillä.

a) Ydinvirke: Testin mukaan olen X (ekstrovertti/introvertti/ambivertti). Kerro tukivirkkeissä, mitä mieltä olet testin tuloksesta ja kuinka piirre näkyy omassa elämässäsi.

 b) Ydinvirke: Minulle ryhmätoiminnassa ominaisimpia rooleja ovat x, x ja x. Kerro tukivirkkeissä, miten nämä roolit näkyvät käytännössä toiminnassasi.

Ryhmässä ihminen ottaa helposti tietyn roolin. Tutustu rooliluonnehdintaan, jonka löydät täältä. 

c) Ydinvirke: Minulle ryhmätoiminnassa vieraimpia rooleja ovat x, x ja x. Kerro tukivirkkeissä, millaisia tunteita ja ajatuksia itsellesi vieraat roolit sinussa herättävät.

d) Ydinvirke: Haluaisin kehittyä ryhmässä toimijana siten, että...Täydennä kappale loppuun sopivilla tukivirkkeillä.