Kaunokirjallisuus taipuu journalistisiksi teksteiksi


       Kuvan lähde

Tuota lukemasi romaanin pohjalta kuvitteellisiin tapahtumiin perustuva reportaasi tai henkilökuva Löydät napakan taustatietopaketin reportaasin kirjoittamisesta  täältä. Kuvita tekstisi ja otsikoi lopuksi lukijaa kiinnostavalla tavalla.

Henkilökuvalla tarkoitetaan tässä tekstiä, joka julkaistaan ensisijaisesti sanomalehdessä tai aikakausilehdessä. Kyse ei ole siis aivan samankaltaisesta henkilökuvauksesta kuin proosan analyysissa. Katso esimerkki henkilökuvasta täältä.

Kuvittele nyt, että olet toimittaja, joka aivan konkreettisesti lähtee haastattelemaan yhtä kirjan henkilöhahmoista. Sisällytä henkilökuvaan paitsi haastattelussa esiin tulleita repliikkejä myös omia havaintoja ja tulkintoja hahmosta. Kuvita tekstisi ja otsikoi lopuksi lukijaa kiinnostavasti.

Reportaasi ja henkilökuva ovat juttutyyppeinä yleensä varsin laajoja. Tässä riittää hieman suppeampikin esitys. (n. 2,5 s. tietokoneella rivivälillä 1,5) Olennaista on, että tekstilajin piirteet tulevat näkyviin ja osoitat lukeneesi koko romaanin. Huomaa, että kuvitus ei sisälly tekstin pituuteen.


Johdantokysymykset

Vastaa johdantokysymyksiin kirjallisesti portfolioosi ennen varsinaisen tekstin kirjoittamista.

a) Mikä on tuottamasi tekstilajin tavoite?

b) Miten tekstilajin ominaispiirteet tulevat näkymään tekstisi näkökulmassa, kielessä ja rakenteessa?

c) Pohdi tekstisi kuvitteellisia konteksteja. Missä ja milloin tekstisi julkaistaan? Millaisille lukijoille tekstisi on suunnattu?

                         Kuvan lähde


Itsearviointi

Kun tekstisi on valmis, vastaa vielä portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Kuinka hyvin onnistuit mielestäsi tuomaan esille tekstilajin ominaispiirteet? Mitkä kohdat onnistuivat erityisesti? Mikä taas oli haastavampaa?

b) Miten tekstin kontekstien huomioiminen onnistui? Perustele.

c) Minkä arvosanan antaisit itsellesi lopputuloksesta? Perustele.