Kirjoitetaan toisen tekstin pohjalta-rautalankamalli

Johdanto:

Olet käyttänyt lukio-opinnoissa E-kirjoja eli sähköistä oppimateriaalia. Listaa ranskalaisin viivoin kaikki sähköisen oppimateriaalin käytössä havaitsemasi hyvät puolet ja huonot puolet.


Kuvan lähde

Tehtävänäsi on kirjoittaa pienimuotoinen pohtiva essee, jonka tehtävänanto on seuraava: Pitäisikö sähköisten oppikirjojen käytöstä luopua? Pohdintasi lähtökohtana käytät tekstiä, jonka löydät täältä sekä johdanto-osiossa tekemiäsi havaintoja ja päätelmiä.

1. Kerro tekstisi aloituskappaleessa oikeaa viittaustekniikkaa käyttäen, milloin ja missä pohjateksti on julkaistu, mikä on pohjatekstin nimi, mikä on pohjatekstin tekstilaji, kuka pohjatekstin on kirjoittanut ja milloin olet lukenut pohjatekstin. Tee se juuri tätä mallia mukaillen:

Terveyskirjaston sivuilla 21.6.2016 julkaistu psykologi Viveka Kaurasen kirjoittama artikkeli ‘’Abortti ja psyykkinen hyvinvointi’’ (luettu 1.10.2017) ilmentää ei-toivottua raskautta kriisinä, johon kukaan ei joudu tahallaan.

(Tekstin nimen voi laittaa lainausmerkkeihin tai jättää merkit pois.)

Eli..Iltasanomien sivuilla jne. (Tässäkin pohjatekstin tekstilaji on artikkeli.)

Esittelyviittauksen jälkeen kerro noin kahdella virkkeellä, mistä pohjatekstissä on kyse kokonaisuudessaan. Tarkoitus on, että pohjatekstiä tuntematon lukija saa kokonaiskuvan pohjatekstistä.

2. Toisessa kappaleessa referoi eli selosta tiivistäen omin sanoin, miten pohjatekstissä ensimmäiseksi vastustetaan E-kirjoja. Tämä referoiva osuus saa olla maksimissaan kaksi virkettä pitkä. Nyt, samassa kappaleessa, tulee oman pohdinnan aika. Oletko samaa mieltä pohjatekstin kanssa? Jos olet, miksi olet? Onko sinulla syventävää omakohtaista kokemusta? Vai oletko eri mieltä pohjatekstin kanssa? Miksi? Perustele huolellisesti. Oletko ehkä osittain samaa mieltä mutta osittain eri mieltä? Perustele.

Käytä esimerkiksi tällaisia ilmaisuja: (Älä kuitenkaan toista samaa rakennetta jatkuvasti.)

"Olen samaa mieltä kuin artikkelissa sanotaan, sillä.."

"Artikkeli on minusta väärässä väittäessään X, koska..."

"Artikkelin tieto voi kyllä pitää paikkaansa, mutta artikkelissa ei oteta huomioon, että..."

3. Artikkelissa esitetään vielä kaksi perustelua E-kirjoja vastaan. Omista molemmille oma kappaleensa ja toimi samoin kuin toimit edellä toisessa kappaleessa.

4. Onko E-kirjoilla vielä hyviä tai huonoja puolia, joita ei ole aiemmassa tekstissäsi huomioitu? Kirjoita näistä hyvistä ja huonoista puolista. Kappaleiden määrää ei ole tässä rajattu.

5. Kirjoita vielä yksi kappale, joka toimii tekstisi loppuyhteenvetona. Vastaa pohdintasi perusteella alun kysymykseen siitä, pitäisikö E-kirjojen käytöstä luopua. Voit myös esimerkiksi pohtia, millaisena näet E-kirjan tulevaisuuden.

Huom! Pidä kaikki kolme referointiosuutta hyvin lyhyinä ja selkeinä. Omat pohdintasi sen sijaan saavat tässä tekstissä tilaa. Mikäli sinusta tuntuu, että omat pohdintasi eivät sovi kaikki samaan kappaleeseen referoinnin kanssa, voit lisätä tekstiin kappaleita.

Huom! Lukijan on tiedettävä koko ajan, milloin referoit pohjatekstiä ja  milloin kerrot omia mielipiteitäsi.