Konteksti

Katso ensin aihetta valaiseva esitys täältä.

Analysoi konteksteja - teemana ihmiskeho

1. 

Katsokaa oheinen mainosvideo ja tehkää siihen liittyvät tehtävät.a) Tarkastelkaa mainoksen tapahtumia ja pääelementtejä. Miksi Paris Hilton pesee mainoksessa autoa eikä esimerkiksi kastele kukkia?

b) Analysoikaa mainoksen konteksteja seuraavalla tavalla:


Tekstilajikonteksti

  • Mistä mainoksen tunnistaa mainokseksi?
  • Verratkaa mainosta tavanomaiseen suomalaisen TV -mainonnan antiin. Millä tavalla mainos poikkeaa valtavirrasta? Mikä siinä taas on tavanomaista?

Lukijakonteksteja

  • Miten vastaanottajan sukupuoli voi vaikuttaa mainoksen tulkintaan? Vai vaikuttaako se? Entä vastaanottajan ikä?

 Kulttuurisia ja ideologisia konteksteja

  • Kuvitelkaa olevanne Suomeen muuttaneita musliminuoria, jotka ovat nähneet aiemmin lähinnä hunnutettuja naisia. Miltä mainos näyttää teidän silmissänne?
  • Lue mainosta feminististen kiikareiden läpi. Millaisen kuvan mainos välittää naissukupuolesta? Mikä naisessa on tärkeää ja arvokasta?
  • Mainos kiellettiin aikoinaan, sillä sitä pidettiin sopimattomana. Oletteko kieltäjien kanssa samaa mieltä? Milloin ja missä mainoksen voisi esittää? Milloin ja missä sitä taas ei pitäisi esittää?


2.Tarkastele seuraavia kuvia ja analysoi niiden konteksteja apukysymyksien avulla.


a) Mitä tekstilajia teksti edustaa ja missä teksti on todennäköisesti julkaistu? Perustele.

b) Teksti on vanha.  Mistä tekstin kielen, sisällön ja ulkoasun piirteistä julkaisuajankohta käy ilmi?

c) Lue tekstiä 2000 -luvun suomalaisen lukijakunnan kontekstissa. Miltä teksti vaikuttaa?

d) Millaiset asiat mainoksessa esitetään tavoittelemisen arvoisina? Toisin sanoen millainen on tekstin arvomaailma? Mitä yhteyksiä tällä arvomaailmalla on 2000 -luvun länsimaisten mainosten arvomaailmaan?

3.

a) Mikä on tekstin tekstilaji? Perustele.

b) Julkaisukonteksti: Milloin ja missä teksti on todennäköisesti julkaistu? Mistä tämän huomaa?

c) Millaisilla adjektiiveilla voisit kuvailla tekstin hahmoa? Miksi hahmo on kuvattu juuri sellaisena kuin on?

d) Mikä on tekstin tavoite?

e) Lukijakonteksti ja ideologinen konteksti: Tarkastele tekstiä 2000 -luvun suomalaisen lukijan kontekstissa. Miltä teksti vaikuttaa? Miten suhtaudut tekstin välittämään arvomaailmaan?


Kuvittele erilaisia konteksteja

a) Keksikää, missä erilaisissa konteksteissa kuvat olisi voitu julkaista? Mikä voisi siis olla kuvien julkaisuaika ja -paikka? Mikä voisi olla kuvien tavoite?


b) Keksikää molemmilla kuville kaksi erilaista kuvatekstiä, jotka muuttavat kuvan merkitystä. Vertailkaa kuvatekstejä. Miten ne vaikuttavat kuvan merkitykseen?