AI1: Kurssin aikataulu

1.Kurssin sisältö ja tavoitteet, portfolion luominen ja jakaminen, omien tavoitteiden asettaminen kurssille.

2. Otsikkoharjoitus esittelytehtävänä. Oletko ekstrovertti vai introvertti? Tehdään testi täällä. Portfolion ryhmäreflektiotehtävä "Millainen minä olen ryhmässä?"

3. Tekstin käsite ja tekstilajit

4. Tekstin käsite, tekstilajit ja tekstityypit

5. Pohjateksti ja viittaustekniikka

6. Pohjateksti ja viittaustekniikka + aletaan suunnitella omaa referaattia

7. Referaatin kirjoittaminen. (jatketaan loppuun kotona)

8. Plagiointi ja lähdekritiikki.

9. Lähdekritiikki jatkuu. 

10. Konteksti

11. Moniäänisyys ja intertekstuaalisuus 

12. Vastamainoksien analyysi pareittain tai kolmen hengen ryhmissä

13. Vastamainoksien analyysi pareittain tai kolmen hengen ryhmissä.

14. Miten omaa tekstiä voi suunnitella? Kirjoitelman suunnittelu ja kirjoittaminen alkaa.

15. Media-aiheisen kirjoitelman tekemistä/ Kaunokirjallisuuteen liittyvän kirjoitelman tekemistä.

16. Moniäänisen novellin analyysi

17.-18 Joustotunteja