Toimivassa ryhmässä voivat yhdistyä hyvin erilaiset ihmiset ja osaamisen elementit. (Kuva Paus Ewing, Flicr -galleria)

Millainen minä olen ryhmässä?


Kirjoita portfolioosi kolme kappaletta pitkä yhtenäinen teksti, jossa tarkastelet itseäsi ryhmässä toimijana. Samalla on tarkoitus kerrata kappalejaon perusteet ja varmistaa, että jokainen kappale keskittyy yhden asian ympärille.

Otsikko: Minä ryhmässä toimijana

1. Testaa täällä, oletko ekstrovertti vai introvertti vai jotain siltä väliltä? Kerro testin tulosa. Miten suuntautumisesi näkyy jokapäiväisessä arjessasi ja esimerkiksi koulun ryhmätöissä?

 2. Ryhmässä ihminen ottaa helposti tietyn roolin. Tutustu rooliluonnehdintaan, jonka löydät täältä. Millaisia rooleja sinä yleensä otat koulun ryhmätöissä? Miksi?  Millaisia rooleja taas et ikinä ota? Miksi? Koosta näiden kysymysten avulla tekstisi toinen kappale.

3. Miten haluaisit kehittää itseäsi ryhmässä toimijana tulevaisuudessa? Millaisia päämääriä pidät tärkeinä juuri sinulle? Rakenna kolmas kappale tämän ydinkysymyksen ympärille.