Kuvan lähde

Proosa

Löydät esityksen proosan analyysin keskeisistä käsitteistä täältä.

Novelli 1

Lue ensin Sisko Istanmäen novelli "Sankarikalastaja" (2000) täältä

a) Mitä novellin isä puuhaa kalaretkillään? Mistä tämän voi päätellä?

b) Novellissa on minäkertojana äiti. Miten äiti tulkitsee miehensä kalaretket? Mistä tämän huomaa? Kuinka luotettavana kertojana pidät äitiä? Miksi äiti ei mielestäsi halua nähdä ilmiselvää totuutta?

c) Miten novellin poika tulkitsee isänsä kalaretket lapsena? Miten hän suhtautuu kalaretkiin? Mistä tämän huomaa?

 d) Miten pojan suhtautuminen isään ja kalaretkiin muuttuu novellin kulussa? Miten muutos ilmenee ja mistä luulet sen johtuvan? 

e) Mitä novelli kertoo yleisellä tasolla petollisuudesta? Avaa toisin sanoen novellin keskeistä teemaa.

Jatkotehtävä

Kerro novellin yhdestä kalaretkestä siten, että perheen isä toimii fokalisoijana. Kirjoitat siis hän-muodossa, mutta näkökulma on isän. Esimerkiksi: Hän asteli ulos ovesta eikä tuntenut lainkaan katumusta. Itseasiassa hän tunsi odottavan kiihkon kasvavan.


Kertojaharjoitus

1. Toimikaa 2-3 hengen ryhmissä. Kirjoittakaa oheisen kuvan pohjalta kolme pientä proosakatkelmaa, joissa käytätte kolmea erilaista esityksessä esille tullutta kertojatyyppiä.

a) Kaikkitietävä kertoja, joka tuo itseään ja ajatuksiaan selkeästi näkyviin.

b) Epäluotettava kertoja

c) Tuota hän-muotoista kerrontaa, jossa kuvan hahmo toimii fokalisoijana.
Avataan novelli yhdessä, osa 1

Lue Claire Castillon vuonna 2008 suomennettu novelli Junarutiineja ja vastaa kysymyksiin.

a) Millainen kertojaratkaisu novellissa on? Miten tämä vaikuttaa siihen, mitä lukija saa tietää novellin tilanteesta ja hahmoista? Onko kertoja mielestäsi luotettava?

b) Miten novellin naispuolinen päähenkilö suhtautuu mieheensä? Perustele pohjatekstillä.

c) Miten nainen suhtautuu muuten ympäristöön ja novellissa vallitsevaan tilanteeseen?

d) Mitä voit päätellä novellin miespuolisen päähenkilön suhtautumisesta naista kohtaan?

e) Novellissa kännykkä on motiivi. Mitä sen avulla kerrotaan naisen ja miehen suhteesta?

f) Millaisessa tilanteessa uskot pariskunnan avioliiton olevan junassa nähdyn tilanteen perusteella? Mitä novelli kertoo ihmiselämästä yleensä? Avaa siis novellin teemoja.

g) Millaisia tunteita ja ajatuksia novelli herättää sinussa?

h) Lue nyt novellista kirjoitettu vastausteksti. Tehtävänantona on ollut eritellä novellin naisen tunteita ja toiveita. Mitä ajatuksia vastausteksti herättää sinussa? Oletko tulkintojen kanssa samaa mieltä?


Avataan novelli yhdessä, osa 2


Tuula-Liina Varis: Ana Lemminkäisen äiti (novellikokoelmasta Toshiro Mifunen tiikeri, 2005)

Novelli on saatavissa opettajalta monisteena.

Pohditaan seuraavia kysymyksiä suullisesti:

1. Novellin nimessä on intertekstuaalinen kytkös Kalevalaan. Mitä uutta kytkös tuo tekstin tulkintaan? Miltä Ana otsikon perusteella vaikuttaa? Entä hänen äitinsä?

2. Mikä on novellin aihe?

3. Referoi lyhyesti novellin juoni.

4. Tarkastele novellin kertojaa. Kenen näkökulmasta tapahtumat kuvataan? Miten näkökulma vaikuttaa novellin tulkintaan?

5. Miten Ana suhtautuu äitiin? Perustele pohjatekstillä.

6. Mitä muuta olennaista saat tietää Anan henkilöhahmosta?

7. Analysoi äidin suhtautumista Anaan. Miten äiti suhtautuu Anaan novellin alussa? Miten äiti suhtautuu Anaan, kun tämä viimein haluaa tulla kotiin? Miksi? Miten äiti suhtautuu Anaan novellin lopussa? Miksi?

8. Novellissa lettujen paistaminen on motiivi. Miten motiivi kuvastaa henkilöiden välistä suhdetta?

9. Mitä novelli kertoo yleisellä tasolla ihmissuhteista? Millaisia teemoja novelli käsittelee?

10. Millaisia tunteita ja ajatuksia novelli sinussa herätti? Mitä mieltä olet hahmojen toimintatavoista?