Proosan analyysia

Johdantonovelli (itsenäistä työskentelyä, koska abeilla on preliminäärikoe)

Lue Juha Itkosen novelli Kaupankäyntiä (2008) ja vastaa novelliin liittyviin kysymyksiin. 

Löydät novellin täältä. Huomaa, että joudut hieman selaamaan vihkoa, jossa novelli on.

a) Tiivistä lyhyesti novellin juoni. Kerro siis aikajärjestyksessä, mitä novellissa oikein tapahtuu.

b) Kenen näkökulmasta tapahtumat kerrotaan? 

c) Miten novellin päähenkilö suhtautuu isään ennen yhteistä jääkiekkomatkaa? Mistä tämän huomaa?

d) Jääkiekko-ottelussa tarinan tapahtumissa on aukkokohta, sillä lukija ei saa tietää, mitä isälle ja tämän autolle on tapahtunut. Täydennä aukko. Mitä luulet, että on tapahtunut ja miksi?

e) Pohdi isän aiemman toiminnan syitä. Miksi isä veti minäkertojan pylvään taakse? Miksi hän lähetti minäkertojan ostamaan yksin makkaraa?

f) Mikä on mielestäsi tarinan huippukohta, jossa tapahtumien lopullinen suunta muotoutuu? Huomaa, että tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta.

g) Miten minäkertoja suhtautuminen isään muuttuu jääkiekko-ottelun aikana? Mistä tämän huomaa? Millainen minäkertojan ja isän suhde on myöhemmin, minäkertojan nuoruudessa ja aikuisuudessa? Mistä tämän huomaa?

h) Mitä novelli pyrkii sinusta kertomaan ihmiselämästä? 
1. Tutustu ensin proosan analyysin keskeisiin käsitteisiin täällä.

Tee sitten yksin tai parin kanssa portfolioosi "johdantonovellitehtävä" valitsemastasi novellista. Löydät vaihtoehdot apukysymyksineen täältä.  

2. Katso oheinen Paula Vesalan Tequila -kappaleeseen liittyvä musiikkivideo. a) Millaisen tarinan video kertoo? Miten tarina liittyy laulun sanoitukseen?

b) Kuvittele muotoilevasi videon tarina pieneksi kertomukseksi. Kerro tarina kaikkitietävän kertojan näkökulmasta. Tee kertojasta mahdollisimman näkyvä ja hahmojen toimintaa kommentoiva.

c) Kerro tarina videolla esiintyvän naisen näkökulmasta siten, että videon nainen toimii fokalisoijana.

d) Kuvittele olevasi juoruileva nainen tai mies/ pieni lapsi/ humaltunut henkilö tai joku muu hahmo, joka ei tiedä tapahtumien tarkkaa kulkua vaan saattaa vääristellä, liioitella tai jättää olennaisia asioita kertomatta. Kerro tapahtumista tämän epäluotettavan kertojan näkökulmasta.


Analyysi satupastissista

a) Lue ensin muistin virkistämiseksi Grimmin veljesten versio sadusta Punahilkka

b). Lue sitten Punahilkka -sadusta tehty pastissi, joka on julkaistu Lotta-Liisa Joelssonin romaanissa Vivika (2012). Saat satupastissin opelta paperisena versiona.

c) Kirjoita lukemasi pohjalta yhtenäinen teksti. Noudata tekstin tuottamisessa seuraavia ohjeita:

1. Viittaa tekstisi ensimmäisessä kappaleessa molempiin pohjateksteihin oikeaoppisesti ja luonnehdi lyhyesti tekstien sisältöä.

2. Tuo esille satujen keskeisimmät erot. Miten pastissin juoni eroaa alkuperäisen punahilkkasadun juonesta? Miten satujen päähenkilöt eroavat toisistaan? Vertaa esimerkiksi käytöstä ja ulkonäköä.

3. Vertaa tarinoiden kertojaratkaisuja. Millainen kertoja teksteissä on? Kenen näkökulmaa tapahtumiin kertoja painottaa?

4. Analysoi sivuhenkilöä pastississa. Millainen Punahilkan äiti on todennäköisesti ollut ja mitä hänelle on ehkä tapahtunut?

5. Pohdi tekstiä moniäänisenä kokonaisuutena. Millaisia ääniä tekstistä on erotettavissa? Mikä ääni on voimakkain?

6. Mikä on mielestäsi Grimmin sadun sanoma tai opetus? Satupastissi taas ei sisällä selkeää sanomaa. Millaisia teemoja teksti nostaa esille? Miten teksti kommentoi epäsuorasti Grimmin veljesten satua? 


Seuraavat tehtävät on tarkoitettu myöhempien kurssien käyttöön:

Tarkastele satupastissia allegoriana eli vertauskuvallisena kertomuksena naisen seksuaalisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta. Voit lähestyä tarinaa esimerkiksi seuraavien apukysymyksien avulla:

a)Millaisia vertauskuvallisia merkityksiä susi ja susimaisuus saavat novellissa?

b) Millaisia vertauskuvallisia merkityksiä punahilkan suhde isoäitiin saa?

c) Millainen tekstin arvomaailma on suhteessa Grimmin veljesten sadun arvomaailmaan?