Tekstianalyysin peruskysymyksiä


                         Kuvan  lähde. Tekstianalyysi koostuu monista palasista.


Tutustu ensin huolellisesti uutiseen tekstilajina täällä.

Lue sitten  tämä teksti ja kirjoita sen pohjalta lukutaitovastaus. Huomaa, että tekstin alussa olevaa videota ei nyt lueta tekstin osaksi.

-Lukutaitovastauksessa lukijan oletetaan tuntevan pohjatekstin.

-Lukutaitovastauksen ilmaisussa pyritään tiiviyteen.

-Pohjatekstiin viitataan opitulla tavalla.

-Vastauksessa pitää olla selkeä kappalejako.


Tehtävänanto: Mistä huomaat, että teksti on uutinen?

Vastauksessasi sinun tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat tekstianalyysin perusnäkökulmat:

Tekstin konteksti eli taustayhteydet

-Milloin ja missä teksti on julkaistu? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

-Kenelle teksti on suunnattu? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

Tekstin sisältö

-Mikä on tekstin tavoite? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

-Mikä tekstin sisällössä on uutiselle tyypillistä? 

Tekstin kieli ja rakenne

-Mikä tekstin esitysjärjestyksessä on uutiselle tyypillistä?

-Miten luonnehtisit tekstin kieltä? Onko se esimerkiksi puhekielistä vai kirjakielistä? Mikä tekstin kielessä on uutiselle tyypillistä?

Tekstin eri osat

-Katso nyt tekstiä kokonaisuutena. Tekstistä löytyy useita uutiselle tyypillisiä osia. Mitä ne ovat? (Huom! Tässä osiossa sinun tulee käyttää uusia käsitteitä ingressi ja leipäteksti)