Tekstin käsite, tekstilajit ja tekstin tehtävät

Löydät esityksen tekstin käsitteestä ja tekstilajeista täältä.

Johdanto: Mihin tekstilajeihin olet ehtinyt törmätä jo tänään? Listaa taululle.

Taulu


Tuota itse erilaisiin tekstilajeihin kuuluvia tekstejäEnsimmäinen tehtäväkokonaisuus

Pohdi oheisia kysymyksiä. (Vastaukset suullisesti)


1. a) Mikä on oheisen videon tavoite ja kohderyhmä?

b) Millaisia ajatuksia video sinussa herättää?

c) Millaisista syistä opiskelija voi mielestäsi jäädä ryhmän ulkopuolelle?

d) Mikä voidaan luokitella koulukiusaamiseksi? Onko ryhmän ulkopuolelle jättäminen sinusta koulukiusaamista?

2. a) Laittakaa portfolioon uudelle sivulle otsikoksi "Tekstilajiharjoitus". Tuottakaa pienryhmässä ainakin kolme eri tekstilajia edustavaa tekstiä, jotka liittyvät jollain tapaa videoon. Vaihtoehtoja: runo, mielipidekirjoitus, muistokirjoitus, kirje, tekstiviesti, keskustelu Whatsapp -ryhmässä, teksti koulun WC:n seinällä, muistilista, blogimerkintä, uutinen, lukion oppilaskunnan hallituksen tiedote, päiväkirjamerkintä

Luetaan tekstejä yhdessä ja arvaillaan niiden tekstilajia, tavoitteita ja mahdollisia kohderyhmiä.
Toinen tehtäväkokonaisuus

Luetaan yhdessä novelli "Hinta". Löydät tekstin täältä.

a) Mitä kaikkea voit päätellä novellin päähenkilön sukupuolesta, ulkonäöstä, iästä (huom! ei tarkkoja lukuja) ja tilanteesta työelämässä ja opinnoissa? Muista myös perustella jokainen tulkintasi pohjatekstillä.

b) Millainen suhde novellin päähenkilöllä on isäänsä? Miksi suhde on sellainen kuin se on? Perustele pohjatekstillä. 

c) Millainen suhde Kimillä on ollut isoveljeensä ennen puhelua? Perustele pohjatekstillä.

d) Millaisista ihmiselämän tärkeistä, jokaista  koskettavista asioista teksti kertoo? Onko tekstillä jonkinlainen sanoma? Toisin sanoen analysoi tekstin teemoja.

e) Mihin novellin nimi viittaa?Teksteillä on erilaisia tehtäviä. Löydät esityksen tekstien tehtävistä täältä.


Laita portfolioon uudelle sivulle otsikoksi "Tekstien erilaiset tehtävät".

Kirjoita nyt novellin pohjalta vähintään kappaleen mittaisia tekstejä, jotka edustavat eri tekstityyppejä.

a) Kirjoita kertova teksti, jossa kerrot, mitä Kimi tekee puhelun jälkeen.

b) Kirjoita kuvaava teksti, jossa kerrot, millainen veljesten isä on. Voit puhua esimerkiksi ulkonäöstä ja käytöksestä yleisellä tasolla. Tee siis henkilökuvaus.

c) Kirjoita ohjaava teksti, jossa minäkertojana toimii veljesten isä. Isä kertoo, miten kunnollisen pojan kuuluu toimia. Isä voi käyttää myös puhekieltä poikiaan ohjatessaan.

d) Kirjoita kantaaottava teksti, jossa tuot esille oman mielipiteesi novellin isän ja toisaalta novellin minäkertojan käytöksestä. Muista myös perustella mielipiteesi.

e) Miksi erilaisuutta on joskus niin vaikeaa suvaita? Kirjoita pohtiva teksti.

f) Palaa vielä novelliin. Mitä tekstityyppejä se ensisijaisesti edustaa?