Essee ohjastusti yhden aineiston pohjalta

Löydät esseen aineiston täältä. Esseessä tehtävänäsi on tarkastella koulu-uupumusta ongelmanratkaisujärjestystä hyödyntäen. 

Esseen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä. Mallirakenteessa essee koostuu viidestä osasta ja jokainen osa voi olla useampien kappaleiden mittainen.

Suunnittelu:

Etene tarkasti seuraavat vaiheet läpikäyden:


1. Lue aineisto huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota aineiston moniäänisyyteen.


2. Poimi aineistosta kaikki tärkeimmät koulu-uupumuksen syyt allekain. Kirjoita, oletko syistä samaa mieltä vai eri mieltä. Perustele! Keksi lisää aivan omia syitä.


3. Poimi allekkain aineistossa tarjotut tärkeimmät koulu-uupumuksen seuraukset. Kirjoita, oletko seurauksista samaa mieltä vai eri mieltä. Perustele! Keksi lisää aivan omia syitä.


4. Menettele ratkaisujen kohdalla samoin kuin edellä syidän ja seurausten kohdalla.


5. Suunnittele esseesi kappalejakosuunnitelma, johon olet poiminut parhaat palat suunnitelmastasi.Mallirakenne

1. Aloita esseesi antamalla havainnollisia esimerkkejä koulu-uupumuksesta. Voit hyödyntää aineistoa tai omia kokemuksiasi. Lisätietoa havainnollistamisesta löydät täältä.

2. Pohdi koulu-uupumuksen syitä. Mikä ilmiötä selittää? Käy keskustelua aineiston kanssa ja tuo esille myös omia näkökulmia asiaan.

3. Pohdi koulu-uupumuksen seurauksia aineistoa ja omia ajatuksiasi hyödyntäen.

4. Ehdota ratkaisuja. Kuinka lukiolaisten koulu-uupumusta voisi vähentää?

5. Kirjoita esseellesi kiinnostava lopetus. Hyödynnä tietoja lopetustavoista täältä.

6. Otsikoi esseesi kiinnostavalla tavalla, ja niin, että otsikko vastaa tekstin sisältöä.