Koonti: Tekstianalyysin peruskysymykset

Kuvan lähde


Seuraaviin kysymyksiin kannattaa kiinnittää huomiota aina, kun kohtaat uuden tekstin. Kysymykset auttavat sinua pääsemään tekstiin käsiksi ja syventämään omaa analyysiasi. Eri tekstien kohdalla on mielekästä keskittyä hieman erilaisiin kysymyksiin, ja tarkka tehtävänanto määrää tietysti tarkastelusi suunnan.


1. Mikä on tekstin tekstilaji? Onko teksti tyypillinen lajinsa edustaja vai onko siinä jotakin lajille epätyypillistä? Miksi?

2. Mikä on tekstin ydinsisältö? Mihin teksti pyrkii?

3. Kuka tekstin on tehnyt? Miten tämä näkyy tekstissä? Joskus esimerkiksi tieto siitä, että teksti on klassikkokirjailijan tekemä, auttaa sijoittamaan tekstin osaksi tiettyä tyylikautta.

4. Milloin teksti on julkaistu? Miten tämä näkyy tekstissä? Onko teksti julkaisuajankohdalleen tyypillinen? Mitä teksti kertoo esimerkiksi julkaisuajankohdan vallitsevasta arvomaailmasta?

5. Missä teksti on julkaistu? Miten tämä näkyy tekstissä?

6. Kenelle teksti on suunnattu? Miten tämä näkyy tekstissä?

7. Millaisista osista teksti koostuu? Mikä on kunkin osan tehtävä kokonaisuudessa?

8. Keiden ääni tekstissä kuuluu? Huomaa, että varsinkin mediatekstit ovat usein moniäänisiä ja jokin äänistä voi olla hallitseva.

9. Millaista on tekstin kieli? Miksi kieli on sellaista kuin se on?