Kurssin aikataulu

1. Johdantotunti, kurssisisällöt, portfolioiden luominen, äidinkielen tuntien säännöt

2. Minä ja uusi ryhmä

3. Tekstin käsite ja tekstilajit

4. Tekstin käsite ja tekstilajit

5. Tekstin erilaisia tehtäviä

6. Tekstin erilaisia tehtäviä

7. Konteksti ohjaa tekstin valintoja

8. Konteksti ohjaa tekstin valintoja

9. Tekstianalyysin peruskysymyksiä + mikä ihmeen lukutaitovastaus

10. Mikä ihmeen lukutaitovastaus? + lukutaitovastaus uutisen pohjalta

11. Lukutaitovastaus uutisen pohjalta

12. Proosan analyysin peruskäsitteitä

13. Luetaan yhdessä novelli

14. Ohjeet kommentoivaan referaattiin + mallitekstin käsittelyä

15. Kommentoiva referaatti

16. Kommentoivan referaatin kirjoittaminen jatkuu

17.-18. Itsearviointi, joustotunteja