Kurssin esseet

Maalaus: Pablo Picasso

Löydät tiivistyksen esseestä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tekstilajina  täältä. Lisäapua esseen laatimiseen löydät täältä.

1. Löydät ohjeet kurssin ensimmäisen esseen, niin sanotun otsikkoesseen, laatimiseen täältä.


2. Löydät kurssin aineistoesseen aineiston täältä. Esseessä tehtävänäsi on tarkastella koulu-uupumusta ongelmanratkaisujärjestystä hyödyntäen. Löydät aiheeseen liittyvän rautalankamallin täältä.

 

Esseen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä (ei sisällä välilyöntejä). Mallirakenteessa essee koostuu viidestä osasta ja jokainen osa voi olla useampien kappaleiden mittainen.


Suunnittelu:

Etene tarkasti seuraavat vaiheet läpikäyden:

1. Lue aineisto huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota aineiston moniäänisyyteen. Sinun tulee tietää, mikä ääni tekstissä kuuluu millekin taholle, kun viittaat pohjatekstiin.

2. Listaa aineistossa annetut tärkeimmät koulu-uupumuksen syyt. Kirjoita lyhyesti, oletko syistä samaa mieltä vai eri mieltä. Perustele. Keksi lisää aivan omia syitä. (Käytä listauksessasi jatkossa esimerkiksi erilaisia värejä erottamaan pohjatekstin ajatuksia ja omia ajatuksia. Pohjatekstistä poimitun ajatuksen voi esimerkiksi merkitä mustalla, kun taas omat ajatuksesi voit merkitä punaisella.)

3. Listaa aineistossa tarjotut tärkeimmät koulu-uupumuksen seuraukset. Kirjoita, oletko seurauksista samaa mieltä vai eri mieltä. Perustele. Keksi lisää aivan omia syitä.

4. Menettele ratkaisujen kohdalla samoin kuin edellä syiden ja seurausten kohdalla.

5. Suunnittele esseesi kappalejakosuunnitelma, johon olet poiminut parhaat palat suunnitelmastasi.Mallirakenne

1. Aloita esseesi antamalla havainnollisia esimerkkejä koulu-uupumuksesta. Voit hyödyntää aineistoa tai omia kokemuksiasi. Lisätietoa havainnollistamisesta löydät täältä

2. Pohdi koulu-uupumuksen syitä. Mikä ilmiötä selittää? Käy keskustelua aineiston kanssa ja tuo esille myös omia näkökulmia asiaan.

3. Pohdi koulu-uupumuksen seurauksia aineistoa ja omia ajatuksiasi hyödyntäen.

4. Ehdota ratkaisuja. Kuinka lukiolaisten koulu-uupumusta voisi vähentää? Huomaa, että ongelmanratkaisurakenteessa tärkeimpiä ovat nimenomaan omat ratkaisuvaihtoehtosi, joiden tulee olla esseen huipentuma. 

5. Kirjoita esseellesi kiinnostava lopetus. Hyödynnä tietoja lopetustavoista täältä.

6. Otsikoi esseesi lukemaan houkuttelevalla tavalla, ja niin, että otsikko vastaa tekstin sisältöä.