Kurssin romaanin esittely

               Maalaus: Auguste Macke

Ohjeet kurssin romaanin esittelyyn

Muotoiluohjeet:

-Fontti Arial tai Times New Roman

-Fonttikoko 12

-Riviväli 1,5

-Kappaleen vaihtuminen merkitään enter -näppäimelläEsitelmän pituus on n. 6000 merkkiä. 

-Oletus on, että lukija EI tunne pohjatekstiä.

-Esitelmässäsi tulee näkyä tällä sivulla mainitut kirjallisuusanalyysin käsitteet.


1. Otsikoi esitelmäsi siten, että otsikko tiivistää jotakin olennaista lukukokemuksestasi. 


2. Kerro teoksen aihe ja referoi lyhyesti sen juoni.


3. Kuvaa teoksen miljöötä. Hyödynnä tarvittaessa miljöö -käsitteeseen liitettyjä apukysymyksiä Google Slides -esityksestä.


4. Kuvaa  päähenkilöä ja sivuhenkilöitä.


Mikäli et keksi kirjoitettavaa, hyödynnä esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:

Millaisia hahmoja tekstissä esiintyy? Mitä saat tietää esimerkiksi hahmojen iästä, sukupuolesta, ulkonäöstä, puhetavasta, toiminnasta, ajatuksista ja sosiaalisesta asemasta?

Millaisia ovat hahmojen väliset suhteet?

Miten teoksen päähenkilö suhtautuu itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen? Millainen vaikutus hänellä on muihin?

Miten päähenkilöön suhtaudutaan teoksen maailmassa? Miksi? 

Miten päähenkilö kehittyy vai kehittyykö hän? Mitkä tapahtumat ovat hänen kehityksensä kannalta olennaisia?

Millaisia pyrkimyksiä päähenkilöllä on? Millaiset seikat tukevat hänen pyrkimyksiään? Millaiset asiat näyttäytyvät vastuksina?


5. Kerro esitelmässäsi, millaisia ihmiselämän kannalta suuria ja tärkeitä kysymyksiä teos käsittelee. Toisin sanoen kerro teoksen teemoista.

6. Kerro vielä lopuksi, millainen oma lukukokemuksesi oli ja millaiselle lukijalle suosittelisit teosta.