Kurssin romaanin esittely

                              Maalaus: Auguste Macke

Vanha kunnon kirjaesitelmä on tuttu tekstilaji jo yläkoulun puolelta. Tämän esitelmän minimipituus on 2 sivua. Liitä esitelmä osaksi portfoliotasi.

  • Mainitse esitelmäsi otsikossa kirjailija ja teos, jonka luit.
  • Kuvaa, millaiseen miljööseen teos sijoittuu. Toisin sanoen esittele romaanin tapahtuma-aika ja paikka.
  • Selosta lyhyesti teoksen juoni.
  • Kuvaa tässä kirjaesitelmässä erityisesti romaanin henkilöhahmoja, päähenkilöä ja sivuhenkilöitä.

Mikäli et keksi kirjoitettavaa, hyödynnä esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:

Millaisia hahmoja tekstissä esiintyy? Mitä saat tietää esimerkiksi hahmojen iästä, sukupuolesta, ulkonäöstä, puhetavasta, toiminnasta, ajatuksista ja sosiaalisesta asemasta?

Millaisia ovat hahmojen väliset suhteet?

Miten teoksen päähenkilö suhtautuu itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen? Millainen vaikutus hänellä on muihin?

Miten päähenkilöön suhtaudutaan teoksen maailmassa? Miksi? 

Miten päähenkilö kehittyy vai kehittyykö hän? Mitkä tapahtumat ovat hänen kehityksensä kannalta olennaisia?

Millaisia pyrkimyksiä päähenkilöllä on? Millaiset seikat tukevat hänen pyrkimyksiään? Millaiset asiat näyttäytyvät vastuksina?

  • Kerro esitelmässäsi, millaisia ihmiselämän kannalta suuria ja tärkeitä kysymyksiä teos käsittelee. Toisin sanoen kerro teoksen teemoista.
  • Kerro vielä lopuksi, millainen oma lukukokemuksesi oli ja millaiselle lukijalle suosittelisit teosta.