Lukutaitovastaus uutisen pohjalta


                         Kuvan  lähde. Tekstianalyysi koostuu monista palasista.

Lukutaitovastauksen malli 

Mistä huomaat, että seuraava teksti on mainos?
Tekstillä on monia piirteitä, joiden vuoksi se on helppo määritellä mainokseksi. Mainos pyrkii mainokselle tyypillisesti herättämään lukijassa ostotarpeen, ja nyt lukijan halutaan ostavan proteiinipitoista jogurttia.

Mainoksen tarkka julkaisuaika ja -paikka eivät ole tiedossa, mutta luultavimmin mainos on julkaistu 2010 -luvulla, jolloin julisteessa esiintyvä "Elastinen" -artisti on tullut tutuksi suomalaisille. Mainos perustuukin, usein mainoksille tyypilliseen tapaan, siihen, että julkisuuden henkilö liitetään tuotteeseen ikäänkuin suosittelijana, joka käyttää itse tuotetta ja johon lukija voi samaistua.

Suomessa 201o- luvulla on käyty paljon keskustelua proteiinipitoisen ruokavalion terveellisyydestä, ja mainos tarttuu, mainoksille tyypillisesti, tähän jo olemassaolevaan trendiin: teksti "protein" tulee mainoksessa esille kaikenkaikkiaan viisi kertaa.

Mainoksella on mainoksille tyypillisesti oma melko tarkoinkin rajattu kohderyhmänsä. Tässä mainoksessa kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, joihin Elastinen artistina kytkeytyy. Lisäksi mainos vetoaa ihmisiin, joiden arvoihin kuuluu terve ja ehkä vauhdikaskin elämäntapa: lukijalle annetaan ymmärtää, että mainoksen proteiinijogurtin avulla hän voi "elää täysillä", kuten Elastinenkin tekee. 

Tekstin kieli sisältää monia mainokselle ominaisia piirteitä. Julisteessa on  iskulauseen kaltaisen tekstin "Ela täysillä", ja tällaiset lyhyet sloganit ovat mainoksille tyypillisiä. Lisäksi mainoksissa hyödynnetään usein erilaisia sanaleikkejä ja niin myös tässä mainoksessa: iskulause "Ela täysillä" viittaa samanaikaisesti Elastiseen ja elämään. Mainoksille tyypillisesti tekstin iskulause sisältää voimakkaan myönteisen sananvalinnan "täysillä". Elastinen on jogurtti mainoksessa mukana "täysillä" ja mainoksen jogurtin avulla ihminen voi elää "täysillä".

Mainos on aseteltu mainoksille tyypillisesti siten, että ensin lukijalle luodaan tarve ja sitten kerrotaan, kuinka tarpeen voi tyydyttää. Lukijan huomio kiinnittyy ensimmäiseksi humoristiseen iskulauseeseen, joka yhdistyy kahteen myönteisenä esitettävään asiaan: Elastiseen ja "täysillä elämiseen". Seuraavaksi huomio kiinnittyy lähes puolet mainoksen tilasta vievään Elastiseen: mainokselle tyypillisesti tärkeä, huomionarvoinen asia vie paljon tilaa. 

Kun lukija on kiinnostunut Elastisesta ja "täysillä elämisestä" hänen huomionsa siirtyy jogurttipurkkeihin mainoksen alareunassa. Purkit kertovat, kuinka syntyneen tarpeen voi tyydyttää: jogurttia syömällä lukija voi elää täyttä elämää, kuten Elastinenkin tekee. Usein mainoksille tyypillisesti mukana on vielä näkyviin piirretty allekirjoitus, jonka on tarkoitus lisätä vakuuttavuutta: Elastinen seisoo sanojensa takana. 

Mainoksessa on, jälleen mainoksille tyypillisesti, mukana tuotetta markkinoivan yrityksen logo oikeassa yläreunassa, mutta muuten kokonaisuus on pelkistetty. Tausta on korostuneen tyhjä ja värimaailmaltaan vaalea, jotta tummat jogurttipurkit ja tumma Elastisen hahmo saavat näkyvyyttä. Toisaalta tummat elementit ja vaalea teksti ja tausta muodostavat huomiota herättävän kontrastin, ja tällaisten värikontrastien käyttö on mainoksille varsin tyypillistä.

Kokonaisuudessaan kyseessä on siis tavanomainen 2010-luvun mainos. Hauska iskulause ja julkisuuden henkilön käyttö ovat tapoja saada mainos erottumaan massasta.


1.

 a) Määrittele, missä kohdissa teksti vastaa erilaisiin tekstianalyysin peruskysymyksiin. (Kopioi teksti portfolioosi.)

b) Mihin kysymyksiin analyysi jättää vastaamatta? Miksi?

c) Alleviivaa jokaisesta tekstin kappaleesta kappaleen sisällön tiivistävä ydinvirke.

d) Mitä mieltä olet analyysista? Puuttuuko jotakin olennaista? Harhautuuko kirjoittaja jossain kohtaa ohittamaan tehtävänantoa?

2. Lukekaa yhdessä seuraavat esimerkkivastaukset ja pohtikaa yhdessä, mikä niissä on vialla.


Tutustu ensin huolellisesti uutiseen tekstilajina  täällä ja pidä mielessäsi tekstianalyysin peruskysymykset, joihin olet tutustunut täällä.

Valitse nyt netistä jokin itseäsi kiinnostava uutinen ja kirjoita sen pohjalta lukutaitovastaus. Liitä portfolioosi linkki uutiseen, jotta opekin pääsee uutiseen käsiksi.

Tehtävänanto: Mistä huomaat, että teksti on uutinen?

Vastauksessasi sinun tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat tekstianalyysin perusnäkökulmat:


Tekstin sisältö

-Mikä on tekstin tavoite? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

-Mikä tekstin sisällössä on uutiselle tyypillistä? 

Tekstin kontekstit

-Milloin ja missä teksti on julkaistu? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

-Kenelle teksti on suunnattu? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

Tekstin kieli ja rakenne

-Mikä tekstin esitysjärjestyksessä on uutiselle tyypillistä?

-Miten luonnehtisit tekstin kieltä? Onko se esimerkiksi puhekielistä vai kirjakielistä? Mikä tekstin kielessä on uutiselle tyypillistä?

Tekstin eri osat

-Katso nyt tekstiä kokonaisuutena. Tekstistä löytyy useita uutiselle tyypillisiä osia. Mitä ne ovat? (Huom! Tässä osiossa sinun tulee käyttää uusia käsitteitä ingressi ja leipäteksti)