Lukutaitovastaus uutisen pohjalta


                         Kuvan  lähde. Tekstianalyysi koostuu monista palasista


Tutustu ensin huolellisesti uutiseen tekstilajina  täällä ja pidä mielessäsi tekstianalyysin peruskysymykset, joihin voit tutustua täällä.


Tehtävänanto: Mistä huomaat, että teksti on uutinen?

Löydät pohjatekstin täältä.


Vastauksessasi sinun tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat tekstianalyysin perusnäkökulmat:

Tekstin sisältö

-Mikä on tekstin tavoite? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

-Mikä tekstin sisällössä on uutiselle tyypillistä? 

Tekstin kontekstit

-Milloin ja missä teksti on julkaistu? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

-Kenelle teksti on suunnattu? Mikä tässä on uutiselle tyypillistä?

Tekstin kieli ja rakenne

-Mikä tekstin esitysjärjestyksessä on uutiselle tyypillistä?

-Miten luonnehtisit tekstin kieltä? Onko se esimerkiksi puhekielistä vai kirjakielistä? Mikä tekstin kielessä on uutiselle tyypillistä?

Tekstin eri osat

-Katso nyt tekstiä kokonaisuutena. Tekstistä löytyy useita uutiselle tyypillisiä osia. Mitä ne ovat? (Huom! Tässä osiossa sinun tulee käyttää uusia käsitteitä ingressi ja leipäteksti)