Minä ja uusi ryhmä

Katsotaan aluksi johdantovideo ja keskustellaan sen herättämistä ajatuksista:


1. Asennejana -harjoitus: Miten hyvin oheiset väitteet sopivat sinuun?

a) Teen koulussa yleensä mielelläni ryhmätöitä. 

b) Jos saisin valita, työskentelisin aina jo minulle tuttujen ihmisten kanssa ryhmätöissä. Ihannetilanteena olisi työskennellä kavereiden kanssa.

c) Minulla on paljon kokemuksia niin sanotusta vertaisarvioinnista.

d) Miten yleensä asetut ryhmässä vastuun janalle? Oletko "kuormajuhta" vai "vapaamatkustaja" vai jotain siltä väliltä?


Ekstrovertin ja introvertin erilaiset maailmatEkstrovertti ihminen

  • rentoutuu nimenomaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
  • tarvitsee innostuakseen vaihtelua
  • osaa innostaa muita, mutta saattaa olla taipuvainen dominointiin
  • on sponttaani ja helposti tilanteisiin tarttuva
  • pitää tärkeänä sitä, mitä muut hänestä ajattelevat
Introvertti ihminen

  • rentoutuu ensisijaisesti yksin ollessaan
  • jaksaa keskittyä saman asian tekemiseen kauan
  • saattaa olla ryhmätilanteessa vetäytyvä (mutta introvertti on eri asia kuin ujo!)
  • haluaa harkita tarkkaan toimintaansa ennen siihen ryhtymistä
  • ei välttämättä piittaa yleisestä mielipiteestä vaan omasta sisäisestä kokemuksestaan.

 

Löydät lisätietoa esimerkiksi täältä

 2. Testaa täältä oletko ekstrovertti vai introvertti vai jotain siltä väliltä? (Useimmissa meistä on piirteitä molemmista.)


Kirjoitustehtävä portfolioon

Otsikko: Minä ryhmässä toimijana

a) Millaisen tuloksen sait tekemästäsi testistä ja mitä mieltä olet tuloksesta?  Miten suuntautumisesi näkyy jokapäiväisessä arjessasi ja esimerkiksi koulun ryhmätöissä?

 b) Ryhmässä ihminen ottaa helposti tietyn roolin. Tutustu rooliluonnehdintaan, jonka löydät täältä. Millaisia rooleja sinä yleensä otat koulun ryhmätöissä? Miksi?  Millaisia rooleja taas et ikinä ota? Miksi? Koosta näiden kysymysten avulla tekstisi toinen kappale.

c) Miten haluaisit kehittää itseäsi ryhmässä toimijana tulevaisuudessa? Millaisia päämääriä pidät tärkeinä juuri sinulle? Rakenna kolmas kappale tämän ydinkysymyksen ympärille.

Tekstissä voi olla enemmänkin kuin kolme kappaletta.

Jatkotehtävä: 

Lue täältä, mitä tarkoittaa käsite ydinvirke. Alleviivaa nyt kaikki tuottamasi tekstin ydinvirkkeet.