Poisjääneiden oppituntien korvaavat tehtävät

Tehtävistä annetaan yhteisarvosana asteikolla 4-10. Arviointiin vaikuttavat tehtävänannon noudattaminen, tekstien sisältö, rakenne ja tekstien kieli.

OSA 1: Kirjoita referaatti videon pohjalta  •  Tehtäväsi on kirjoittaa maksimissaan 2000 merkkiä pitkä referaatti videon pohjalta. Laita otsikoksi "Referointiharjoitus".
  • Muista oikeakielisyys ja sopiva kappalejako.
  • Muista referoinnin selostava ote: "Arman Alizadin mukaan..", "Arman Alizad kertoo, että...", "Videon alussa Alizad tuo esille...", "Videon lopussa Alizad korostaa..."
  •  Aloita referaattisi oikealla aloitusviittauksella. Oikeassa aloitusviittauksessa kerrotaan esimerkiksi pohjatekstin tekijä, tekstilaji, julkaisuaika ja aihe. Aloita näin: Arman Alizad kertoo Youtube -sivustolla 24.9.2015 julkaistussa suullisessa esitelmässä rohkeudesta.


OSA 2: Harjoittele ongelmanratkaisujärjestystä


Ongelmanratkaisujärjestys on usein hyödyllinen esseen pohjarakenteena. Ensimmäisellä kurssilla harjoittelemme tätä rakennemallia vielä ilman aineistoa, kun taas toisella kurssilla käytämme ongelmanratkaisujärjestystä aineistopohjaisen esseen perustana.


Kirjoita essee seuraavaa rakennetta noudattaen:

Kirjoita essee, jossa pohdit, kuinka koulukiusaamista voisi ehkäistä. Noudata tässä esiteltyä kappalejakosuunnitelmaa.

Esseen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä.

1. Aloita esseesi antamalla havainnollisia esimerkkejä siitä, kuinka koulukiusaaminen ilmenee nykykoulussa. Rajaa kappaleen lopuksi näkökulmasi esille kysymysmuodossa.

2. Esittele koulukiusaamisen syitä, jotka johtuvat kiusaajasta.

3. Esittele koulukiusaamisen syitä, jotka johtuvat koulusta.

4. Kerro, kuinka koulukiusaamisen vaikuttaa kiusattuun.

5. Kerro, kuinka koulukiusaaminen vaikuttaa koko kouluyhteisöön.

6. Esitä ratkaisuvaihtoehtoja. Kuinka koulukiusaamista voitaisiin torjua nykyistä paremmin?

7. Luo katse tulevaan. Millaista vuorovaikutuksen tulevaisuuden koulussa pitäisi mielestäsi olla? Millainen olisi ihannekoulu?

8. Keksi tekstillesi sisältöä vastaava ja lukijan mielenkiinnon herättävä otsikko.