Kirjoitetaan essee prosessikirjoittamismenetelmällä

Löydät tietoa esseen kirjoittamisesta prosessina  täältä.

Essee arvioidaan asteikolla 4-10. Minimipituus tietokoneella kirjoitettaessa on 2,5-3 sivua. Käytä fonttia Times New Roman ja riviväliä 1,5. Aineistoa on pakko käyttää, ja siihen tulee viitata asianmukaisesti. Liitä essee osaksi portfoliotasi.

Valitse seuraavista aiheista yksi:

1. Pohdi, millaisia ovat sinulle läheisimmät suomalaiset maisemat. Millaisia ajatuksia, tunteita ja muistoja niihin liittyy? Liitä tekstiisi vähintään kaksi maisemakuvaa, joiden tunnelmaa analysoit osana omaa tarkasteluasi. Vaihtoehtoisesti voit pohtia myös yleisellä tasolla, millaiset maisemat ovat suomalaisille erityisen läheisiä. 

2. Pohdi rasistisen vihapuheen luonnetta. Käytä aineistonasi itse valitsemiasi netistä poimittuja esimerkkejä. Voit pohtia esimerkiksi, mistä vihapuheen tunnistaa. Mistä internetin vihapuhe johtuu? Kuinka sitä voitaisiin vähentää? 

3. Esittele yksittäinen suomalainen taideteos, joka on tehnyt sinuun erityisen vaikutuksen. Kyse voi olla vaikkapa näytelmästä, laulusta, kirjasta, elokuvasta...Muista viitata pohjatekstiin asianmukaisesti.

4. Perehdy Jari Tervon kolumniin Valkoinen roskaväki täällä

Millaisia ajatuksia kolumni sinussa herättää?

5. Esittele yksittäinen suomalainen lauluyhtye, jonka sanoitukset ovat erityisesti vedonneet sinuun. Mikä sanoituksissa viehättää? Muista analysoida parhaita paloja lukijalle.

6. Suomen tulos Rion olympilaisissa oli kaikkien aikojen huonoin. Miksi Suomi ei enää menesty urheilussa? Onko toivo jo menetetty? Pohdi kysymyksiä itse ja käytä apunasi ainakin kahta vapaavalintaista nettilähdettä.

7. 


Katso oheisesta videosta noin kolme ensimmäistä minuuttia. Pohdi sitten, mikä tekee suomalaisesta suomalaisen. Yhdistääkö suomalaisia ainoastaan Suomen passi? 

8. Katso seuraava video ja ota kantaa Leena-Maija Rossin ajatuksiin suomalaisten ihmisten käytöksestä ja asenteista.


9. Haastattele koulumme vaihto-oppilaita. Tee haastattelun pohjalta reportaasi, jossa kerrot, miltä Suomi ja lukio näyttävät ulkomaalaisen silmin.

10. Haastattele isovanhempaasi tai muuta sukulaista, joka muistaa joitakin Suomen historian suurista käännekohdista (esim. sota-aika) tai ylipäätään tuntee elämää Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Kerro, millaisia muistoja sait kuulla ja millaisia tunteita ja ajatuksia ne sinussa herättivät.