Akseli Gallen-Kallela: Ad astra (1894)


ÄI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssi tulee toteutumaan siten, että käsittelemme ensimmäisen kurssin proosan analyysiin liittyvän osion tässä kurssissa ja vastaavasti eräitä tämän kurssin sisältöjä on taas upotettu osaksi tulevia kursseja 3-6. Menettely johtuu oppituntien runsaasta poisjäännistä. 


Keskeiset sisällöt kurssilla 2

-kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi,
kielen metaforisuus

-proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi (alunperin valtakunnallisella kurssilla 1)

-kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta,
jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin
hionta, otsikointi ja viimeistely

-kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu

-erityisesti tämä valtakunnallinen sisältö rajautuu seuraaviin opeteltaviin asioihin:

-Virke, lause ja pilkkusäännöt, kongruenssi, joka- ja mikä -pronominien oikea käyttö, omistusliitevirheet, tyyliä rikkovat puhekieliset sananvalinnat


Kurssin valtakunnallisista keskeisistä sisällöistä käsittelemme seuraavat sisällöt kursseilla 3-6. 

  • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
  •  suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
  •  informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen
    ja vastaanottaminen


Kurssin arvioitavat työt ja aikataulu

  • Aineistopohjainen essee, jonka pituus on 4000 merkkiä, arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Ohjattuna lukutaitovastauksena novellianalyysi (n. 4000 merkkiä), arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Kaksiosainen lukutaitovastaus, jossa keskitytään kielen keinoihin ja erityisesti metaforisuuteen, arviointi 4-10 
  • Kielenhuollon koe, arvioidaan asteikolla 4-10


Kielenhuollon tehtävien vastaukset saatavilla  täällä


Loppukurssin aikataulu (11*75)  30.1. saakka:

1.   Aloitetaan novellianalyysin kirjoittamista, kielenhuollon koe heille, joilla vielä tekemättä (Tuuve Aron novelli), novellianalyysin pituus 4000 merkkiä

2. Jatketaan novellianalyysin kirjoittamista vielä tunnin ajan. Sovitaan palautuspäivä.

3. YO -esseen esitteleminen tekstilajina ja harjoituksia aineiston rajaamisesta. Malliesseen (koulu-uupumus) lukeminen.

4. Suunnitteluprosessiin tutustuminen: teemana pelko => laajan ideoinnin tekeminen ja ideoinnin tekeminen rajatun näkökulman pohjalta

5. Aineistoihin tutustuminen (pelko) ja aineistojen käyttö näkökulman rajauksen apuna

6. Malliesseen lukeminen ja ensimmäisen kurssin esseistä esille noussutta ei-kielenhuoltojuttua.

7. Esseen kirjoittaminen, sovitaan palautuspäivä

8. Esseen kirjoittaminen, sovitaan palautuspäivä

9-11: Kielen metaforisuus + tuotetaan lukutaitovastaus 2 aiheesta