Akseli Gallen-Kallela: Ad astra (1894)


ÄI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssi tulee toteutumaan siten, että käsittelemme ensimmäisen kurssin proosan analyysiin liittyvän osion tässä kurssissa ja vastaavasti eräitä tämän kurssin sisältöjä on taas upotettu osaksi tulevia kursseja 3-6. Lisäksi nostamme tällä kurssilla esille välineitä audiovisuaalisen tekstin analyysiin ja tarkastelemme, kuinka novellianalyysin käsitteet ovat sovellettavissa myös audiovisuaaliseen tekstiin.


Keskeiset sisällöt kurssilla 2

-Proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi (alunperin valtakunnallisella kurssilla 1)

-Audiovisuaalisen tekstin analyysi ja proosan analyysin käsitteet

-kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta,
jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin
hionta, otsikointi ja viimeistely

-kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu

-erityisesti tämä valtakunnallinen sisältö rajautuu seuraaviin opeteltaviin asioihin:

-Virke, lause ja pilkkusäännöt, kongruenssi, joka- ja mikä -pronominien oikea käyttö, omistusliitevirheet, tyyliä rikkovat puhekieliset sananvalinnat


Kurssin valtakunnallisista keskeisistä sisällöistä käsittelemme seuraavat sisällöt kursseilla 3-6. 

  • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
  •  suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
  •  informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kielen analyysi, kielen metaforisuuden analyysi


Kurssin arvioitavat työt ja aikataulu 

  • Aineistopohjainen prosessikirjoitusmenetelmällä tuotettu essee, joka arvioidaan asteikolla 4-10. Opiskelija tekee n. 6000 merkkiä pitkän esseen tai niin ssanotun "miniesseen" valmiin rakenteen pohjalta.
  • Aineistopohjainen essee, jonka pituus on 4000-6000 merkkiä, arvioidaan asteikolla 4-10. Opiskelija tekee 6000 merkkiä laajan esseen tai niin sanotun "miniesseen" valmiin rakenteen pohjalta.
  • Vaiheittain tuotettuna lukutaitovastauksena novellianalyysi (n. 4000 merkkiä), arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Lyhytelokuvan analyysi proosan analyysin käsitteitä hyödyntäen lukutaitovastauksena, arvioidaan asteikolla 4-10
  • Jokainen lukee kurssia varten romaanin, johon liittyen tehdään erilaisia tehtäviä. Tehtäväkokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10.


Kurssin aikataulu

 1. (Minjalla abit): Katsotaan kurssin teemoja pohjustava elokuva Näkymätön Elina

2. Portfolioiden luominen, Kirjoitustunti elokuvan pohjalta; jatkuu vielä puoli tuntia seuraavalla tunnilla

3. Edellisen kurssin uutisanalyysin purku, Kurssin sisältöjen esittely ja tavoitteiden asettaminen kurssille.   

4.YO- esseen tuottaminen prosessina ja aineiston rajauksen strategiat, Aineisto

 5. Kirjoitustunti Aineisto

6. Kirjoitustunti

7. Novellianalyysin teoriaa: Aihe, juoni, miljöö, henkilöhahmot

8. Novellianalyysi jatkuu: kertoja + pieni kirjoitusharjoitus kertojatyypeistä

9. Teemat, jännitteet, ristiriidat + Me ja Ne -novellin analyysi

10. Lukutaitovastaus ja H-E-P-tekniikka: Pehkosen muorin talo

11. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen: Tanssiravintola -novelli

12. Audiovisuaalinen teksti ja proosan analyysin käsitteet (soveltamisen ehtoja), auditiivisen tason analyysi

13. Visuaalisen tason analyysi

14. Yhteenvetoa: auditiivisen ja visuaalisen tason vuorovaikutus

15. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen (Sisu, Suomi 100)

16. Esseen kirjoittamiseen johdattava kielenhuoltotunti

17. Kurssin essee 2 ja mahdollisuus tehdä kirjallisuustehtäviä

18. Kurssin essee 2 ja mahdollisuus tehdä kirjallisuustehtäviä

19- joustotunteja