Akseli Gallen-Kallela: Ad astra (1894)


ÄI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssi tulee toteutumaan siten, että käsittelemme ensimmäisen kurssin proosan analyysiin liittyvän osion tässä kurssissa ja vastaavasti eräitä tämän kurssin sisältöjä on taas upotettu osaksi tulevia kursseja 3-6. Lisäksi nostamme tällä kurssilla esille välineitä audiovisuaalisen tekstin analyysiin ja tarkastelemme, kuinka novellianalyysin käsitteet ovat sovellettavissa myös audiovisuaaliseen tekstiin.


Keskeiset sisällöt kurssilla 2

-Proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi (alunperin valtakunnallisella kurssilla 1)

-Audiovisuaalisen tekstin analyysi ja proosan analyysin käsitteet

-kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta,
jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin
hionta, otsikointi ja viimeistely

-kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa

-kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu

-erityisesti tämä valtakunnallinen sisältö rajautuu seuraaviin opeteltaviin asioihin:

-Virke, lause ja pilkkusäännöt, kongruenssi, joka- ja mikä -pronominien oikea käyttö, omistusliitevirheet, tyyliä rikkovat puhekieliset sananvalinnat


Kurssin valtakunnallisista keskeisistä sisällöistä käsittelemme seuraavat sisällöt kursseilla 3-6. 

  •  suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
  •  informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kielen analyysi, kielen metaforisuuden analyysi


Kurssin arvioitavat työt ja aikataulu 

  • Aineistopohjainen prosessikirjoitusmenetelmällä tuotettu essee, joka arvioidaan asteikolla 4-10. Opiskelija tekee n. 6000 merkkiä pitkän esseen tai niin sanotun "miniesseen" valmiin rakenteen pohjalta.
  • Aineistopohjainen essee, jonka pituus on 4000-6000 merkkiä, arvioidaan asteikolla 4-10. Opiskelija tekee 6000 merkkiä laajan esseen tai niin sanotun "miniesseen" valmiin rakenteen pohjalta.=> Essee tehdään vain, mikäli se sopii kurssin aikatauluun.
  • Lukutaitovastauksena novellianalyysi (n. 4000 merkkiä), arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Suomalaisuusaiheisen mainoselokuvan analyysi proosan analyysin käsitteitä hyödyntäen lukutaitovastauksena, arvioidaan asteikolla 4-10
  • Jokainen lukee kurssia varten romaanin, johon liittyen tehdään erilaisia tehtäviä. Tehtäväkokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Pieni kirjoitusharjoitus kertojatyypeistä, arviointi hyv.-hyl.
  • Tavoitteiden asettaminen kurssin alussa, arviointi hyv.-hyl.


Kurssin aikataulu


1. Edellisen kurssin uutisanalyysin purku, Kurssin sisältöjen esittely ja tavoitteiden asettaminen kurssille.   

2.YO- esseen tuottaminen prosessina ja aineiston rajauksen strategiat, Aineisto

 3. Kirjoitustunti Aineisto

4. Kirjoitustunti: sovitaan palautuspäivä

5. Novellianalyysin teoriaa: Aihe, juoni, miljöö, henkilöhahmot

6. Novellianalyysi jatkuu: kertoja + pieni kirjoitusharjoitus kertojatyypeistä

7. Teemat, jännitteet, ristiriidat + Me ja Ne -novellin analyysi + keskustelua siitä, millaisen kuvan novelli rakentaa suomalaisuudesta & kuinka omaa identiteettiä rakennettaan

8. Kielenhuoltoa esseisiin liittyen

9. Kielenhuoltoa esseisiin liittyen

10. Oman tekstin muokkausta saadun palautteen perusteella prosessikirjoittamisen ideaa noudattaen

11. Lukutaitovastauksen kertaaminen tekstilajina: Kummitusmetsä-kokonaisuus (luetaan novelli ja tutustutaan mallivastauksiin)

12. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen: Valittavissa kaksi vaihtoehtoa Tanssiranvintola apukysymysten pohjalta TAI Kaunis päivä -novelliin liittyvä tehtävä (millaisen kuvan saat kirjeen lähettäjästä)

13. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen

14. Kerrataan tekstianalyysin peruskysymykset ja sovelletaan niitä audiovisuaalisen tekstin analyysiin kontekstien osalta: suomalaisia todellisuuksia videoina (Suojelusenkeli, Perussuomalaisten vaalivideo)

15. Auditiivisen tason analyysi (Kohtaamisia & Roosa nauha -kampanjavideo) ja visuaalisen tason analyysi ja missä määrin proosan käsitteitä voi soveltaa (Auta, älä peukuta), jatketaan kokonaisuutta jos jää kesken.

16. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen (Sisu, Suomi 100)

17. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen, osalla kielenhuoltoa

18-20: Kurssin essee 2 ja mahdollisuus tehdä kirjaan liittyviä tehtäviä; mikäli haluat koesuman ajaksi rentoja tunteja, voit myös pitää lukutunteja