Akseli Gallen-Kallela: Ad astra (1894)


ÄI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssi tulee toteutumaan siten, että käsittelemme ensimmäisen kurssin proosan analyysiin liittyvän osion tässä kurssissa ja vastaavasti eräitä tämän kurssin sisältöjä on taas upotettu osaksi tulevia kursseja 3-6. Menettely johtuu siitä, että opetussuunnitelma on äidinkielen kahden ensimmäisen kurssin kohdalla varsin täysi. 


Keskeiset sisällöt kurssilla 2

-kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi,
kielen metaforisuus

-proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi (alunperin valtakunnallisella kurssilla 1)=> kertojatyypit ja motiivin käsite tulevat esille vasta kurssissa 3

-kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta,
jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin
hionta, otsikointi ja viimeistely

-kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu

-erityisesti tämä valtakunnallinen sisältö rajautuu seuraaviin opeteltaviin asioihin:

-Virke, lause ja pilkkusäännöt, kongruenssi, joka- ja mikä -pronominien oikea käyttö, omistusliitevirheet, tyyliä rikkovat puhekieliset sananvalinnat


Kurssin valtakunnallisista keskeisistä sisällöistä käsittelemme seuraavat sisällöt kursseilla 3-6. 

  • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
  •  suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
  •  informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen


Kurssin arvioitavat työt ja aikataulu

  • Aineistopohjainen essee, jonka pituus on 4000-6000 merkkiä, arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Ohjattuna lukutaitovastauksena novellianalyysi (n. 4000 merkkiä), arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Kaksiosainen lukutaitovastaus, jossa keskitytään kielen keinoihin ja erityisesti metaforisuuteen, arviointi 4-10 
  • Kielenhuollon koe, arvioidaan asteikolla 4-10
  • Kiitettävään arvosanaan pyrkivä opiskelija lukee kurssille myös romaanin ja kirjoittaa romaanin pohjalta noin 3000-4000 merkkiä pitkän lukutaitovastauksen. Löydät ohjeet kurssin romaanitehtävään  täältä.


Kurssilla ei ole erillistä kurssikoetta.


Kurssin aikataulu

1. Johdantotunti: sisältöjen esittely, tavoitteiden asettaminen, ryhmäytymistä


2. Johdatus proosan analyysiin: materiaalin osat 1-4 + Kummitusmetsä-novelli, Materiaalija Materiaali2

3. Novellin Yoko Onon puu käsittelyä yhdessä keskustellen

4. Kurssin novellianalyysin kirjoittaminen apuvirkkeiden pohjalta, kirjoitustunti: saat materiaalin monisteena

5. YO-essee: johdatus näkökulman rajaamiseen, aineistoihin tutustuminen ja erilaisten rajausten pohtimista yhdessä

6. Malliesseeseen tutustuminen, oman esseen suunnittelu

7. Kirjoitustunti

 8. Kirjoitustunti

9. Kielenhuoltoa: virke, lause ja välimerkit

10. Kielenhuoltoa: Pronominit ja omistusliitteen käyttö

11. Kielenhuoltoa: Kongruenssi ja puhekieliset sananvalinnat

12: Kielenhuollon koe

13. Kielen analyysi osana tekstin tyylin analyysia

14. Kielen analyysi osana tekstin tyylin analyysia

15. Kielen analyysi osana tekstin tyylin analyysia

16. Lukutaitovastaus kielen analyysista (kirjoitustunti)

17-18. Joustotunteja