Esseen kirjoitusprosessi ja kurssin esseet

 Kuvan lähde


Löydät diaesityksen YO-esseen kirjoitusprosessista  täältä.  Muista myös YO-esseen tuottamista käsittelevä laaja materiaalipankki täällä.


Kokonaisuus 1: Suomen kieli ja suomalaisuus

Mikäli tavoitearvosanasi on maksimissaan 8, valitse valmis esseen rakennemalli, joka esitellään vaihtoehdossa A. Mikäli tavoittelet vähintään arvosanaa 8, kehittele esseesi rakenne kokonaan itse ja rajaa myös näkökulmasi itse. Valitse tällöin vaihtoehto B.


Vaihtoehto A: Essee valmiin rakennemallin pohjalta

1. 

a) Lue aineisto täältä ja pohtikaa yhdessä, onko tekstissä yksittäisiä kohtia, joita ette ymmärrä. Avatkaa merkityksiä ryhmässä.

b) Mikä on tekstin tavoite?

c) Tiivistä tekstin sisältö maksimissaan viiteen pääkohtaan ranskalaisin viivoin.


2. Aloita esseesi viittaamalla aineistoon juuri seuraavalla tavalla: 

Janne Saarikivi käsittelee kolumnissaan "Suomen kieli on edelleen vahva kieli, mutta suomalaiset tyrkyttävät itse tilalle englantia" (julkaistu Ylen sivustolla 22.1.2019) suomen kielen asemaa 2010 -luvun lopulla. Tiivistä tämän jälkeen samaan kappaleeseen, mitä mieltä Saarikivi on suomen kielen asemasta. Kerro tämän jälkeen oma mielipiteesi äidinkielesi asemasta. Oletko Saarikiven pääväitteen kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi? Vinkki: Aloita omia mielipiteitäsi käsittelevä osio esimerkiksi sellaisilla ilmaisuilla kuin "mielestäni" tai "itse ajattelen"...

3. Aloita uusi kappale ja kerro kappaleen alussa, kuinka ihmiset Suomessa toimivat arkisissa kielenkäyttötilanteissa ulkomaalaisten kanssa Saarikiven mukaan. Aloita esityksesi sanoilla Saarikiven mukaan...Kerro tämän jälkeen samassa kappaleessa, oletko itse havainnut vastaavanlaista käytöstä lähipiirissäsi tai omassa arjessasi. Aloita esityksesi sanoilla Minun mielestäni...

4. Miten maahanmuuttajat voivat tekstin mukaan kärsiä siitä, että suomalaiset puhuvat heille vain englantia? (Aloita: Saarikiven mukaan...) Kerro nyt oma mielipiteesi aiheesta ja tuo mukaan omia kokemuksiasi ja havaintojasi.  (Aloita: Minun mielestäni...)

5. Millaiset suomenkieliset ryhmät voivat kärsiä siitä, että arkiympäristössä puhutaan vain englantia? (Aloita: Saarikiven mukaan...) Kerro oma perusteltu mielipiteesi aiheesta.  (Aloita: Minun mielestäni...)

6. Miten englannin kieli liittyy tekstissä ylioppilaskirjoituksiin ja koulutukseen?  (Aloita: Saarikiven mukaan...) Kerro oma perusteltu mielipiteesi aiheesta. (Aloita: Minun mielestäni...)

7. Kirjoita esseeseen lopetuskappale, jossa kerrot, millaisen toivoisit englannin kielen aseman olevan tulevaisuuden Suomessa.


Vaihtoehto B

Kirjoita 4000-6000 merkkiä pitkä esseeteksti, jossa hyödynnät 1-2 oheisista aineistoista. Rajaa aiheesi oheisista aihioista ja kirjoita tekstisi siten, että lukija ymmärtää sen, vaikka ei tunnekaan aineistoja. Otsikoi tekstisi lopuksi itse - huomaa, että et voi käyttää aihion otsikkoa oman tekstisi otsikkona.

Esseen aihiot:

1. Suomen kieli ja erilaiset kielenkäyttöympäristöt

2. Muuttuva suomen kieli

3. Muuttuva suomalaisuus

4. Minä ja suomen kieli

5. Mitä suomalaisuus merkitsee minulle?

6. Suomalaisuus ja stereotypiat

7. Mitä suomalaisuus on?

8. Muuttuva suomalaisuus


Esseen aineistot:

1. Janne Saarikiven suomen kielen asemaa koskeva kolumni täällä.

2. Sosiaalisen median kielenkäyttöä koskeva blogimerkintä täällä.

3. Lauri Tähkän laulun Minun Suomeni sanoitus. Löydät laulun esimerkiksi  täältä.

4. Oppimateriaali: "Mitä suomalaisuus on ja miten sitä ylläpidetään?" täällä.

 5. Lukiolaisen mielipide nykypäivän suomalaisuudesta täällä.

 6. "Luulin olevani osa tätä yhteiskuntaa", blogimerkintä täällä.

7. Suomalaisiin liittyvistä stereotypioista täällä.

8. Laura Honkasalon kolumni suomen kielen merkityksestä täällä.

9. Mikä on parasta Suomessa? Aineisto täällä.

10. Artikkeli suomalaisten arvomaailmasta täältä.

11. Oma aineisto. Hyväksytä ensin opettajalla.


Kokonaisuus 2: Luontosuhde tarkastelussa

Kuvan lähde


Mikäli tavoitearvosanasi on maksimissaan 8, valitse valmis esseen rakennemalli, joka esitellään vaihtoehdossa A. Mikäli tavoittelet vähintään arvosanaa 8, kehittele esseesi rakenne kokonaan itse ja rajaa myös näkökulmasi itse. Valitse tällöin vaihtoehto B.


Vaihtoehto A: Essee valmiin rakennemallin pohjalta

Tutustu esseessä käytettävään aineistoon täällä. Tehtävänäsi on pohtia, asuisitko itse mieluummin maaseudulla vai kaupungissa. Tee essee valmista rakennemallia hyödyntäen ja muista, että oman äänesi tulee erottua pohjatekstin äänestä.

1. Harjoittele konkreettista tapausesimerkkiä esseen aloituksena. Kuvaa omaa elinympäristöäsi elävästi myönteisessä valossa. Mitä voit nähdä kotipihaltasi? Miltä siellä tuoksuu ja kuulostaa? Millainen tunnelma siellä vallitsee? Miksi? Päätä kappale esseesi näkökulman rajaavaan kysymykseen seuraavalla tavalla: Maaseudulla/ Kaupungissa asumisessa on selvästi hyviä puolia. Asuisinko kuitenkin itse mieluummin maaseudulla vai kaupungissa?


 2. Kerro ensimmäisessä käsittelykappaleessa maaseutuasumisen parhaista puolista. Käy samalla myös keskustelua aineiston kanssa. Muista ydinvirke kappaleen alussa: Maaseudulla asumisessa on monia hyviä puolia.

3. Kerro seuraavassa kappaleessa maaseutuasumisen huonoista puolista ja käy keskustelua aineiston kanssa. Muista jälleen ydinvirke kappaleen alussa: Maaseutuasumisessa on kuitenkin myös huonoja puolia.

4. Kerro tekstisi neljännessä kappaleessa kaupunkiasumisen hyvistä puolista ja käy keskustelua aineiston kanssa. Muotoile kappaleen alkuun ydinvirke edellisten kappaleiden mallia noudattaen.

5. Kerro tekstisi viidennessä kappaleessa kaupunkiasumisen hyvistä puolista ja käy keskustelua aineiston kanssa. Muotoile kappaleen alkuun ydinvirke edellisten kappaleiden mallia noudattaen.

6. Vedä lopetuskappaleessa langat yhteen ja pohdi, asuisitko itse lopulta mieluummin mauseudulla kuin kaupungissa ja millaisena näet tulevaisuutesi ihanteellisen asumisympäristön.


Vaihtoehto B

Kirjoita noin 6000 merkkiä pitkä esseeteksti, jossa hyödynnät yhtä seuraavista aihioista. Rajaa aihio tarkoituksenmukaisella tavalla ja valitse rakennemalli, joka olisi sopiva juuri sinun esseeseesi. Muista, että löydät lisätietoa YO-esseestä tekstilajina täältä.


Esseen aihiot:

1. Luonto ja minä

2. Minun maisemani

3. Luonto ja hyvinvointi

4. Suomalaisuus ja luonto

5. Luonnon suojeleminen

6. Mikä luontoa uhkaa?


Esseen aineistot:

1. Ylen artikkeli suomalaisten luontosuhteen ominaispiirteistä

2. Kolumni: Missä viipyy keskustelu oikeudestamme luontoon?

3.  Kolumni: Ratkaistaanko ilmastonmuutos pyykkietikalla?

4. Artikkeli: Tutkimukset osoittavat, että luonto on mahtava stressilääke

5. Sarjakuva: Sadallatuhannella enkelillä on ilmoitusasiaa

6. Luontorunot: Lintuaiheisia luontorunoja; valitse ylioppilaskoeaineistosta yksi lintuaiheinen luontoruno

7. Kuuluisia luontomaalauksia käsittelevä artikkeli


Voit valita esseen toisen aineiston myös itse. Keskustele valinnasta kuitenkin ensin opettajan kanssa.