Identiteetin rakentamista jakautuneessa Suomessa


Katso Yle Areenasta näytelmä Veriruusut ja rakenna sitten yhtenäinen lukutaitovastaus. Ennen tehtävää tutustumme yhdessä H-E-P-tekniikkaan lukutaitovastauksen kirjoittamisen apuvälineenä. Löydät lisätietoja aiheesta  täältä ja näytelmän täältä.


Tehtävä 1: Tarkastele, kuinka Sigridin hahmo kehittyy näytelmän aikana. Vastauksen sopiva pituus on vähintään 3000 merkkiä. 

Tarkastele kuinka Sigridin hahmo kehittyy suhteessa

-lapsuuden perheeseen

-vastakkaiseen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen

-vallankumoukselliseen ideologiaan

-kuolemaan.

Mikä Sigridin ajattelussa muuttuu, mistä muutos johtuu ja kuinka muutos näkyy hahmon ulkonäössä ja toiminnassa? 

Rakenna tekstisi H-E-P-rakennetta hyödyntäen:

HAVAINTO: Näytelmän aikana Sigridin suhde perheen ulkopuolisiin naisiin on näytelmän alussa varautunut.

ESIMERKEILLÄ PERUSTELU:  Tehtaaseen saapuvan Sigridin kehokieli viestii arkuudesta: hahmo on esimerkiksi jännittynyt ja pälyilee ympäriinsä katsomatta ketään silmiin ja liikehtii levottomasti. Sigrid ei myöskään uskalla aluksi lainkaan puhua muille tehtaan naisille. 

POHDINTAA: Katsojalle välittyykin mielikuva Sigridistä nuorena tyttönä, joka on elänyt tiukasti oman perheensä piirissä ja jolla ei ole välttämättä ollut paljon sosiaalisia kontakteja ulkomaailmaan.


HAVAINTO: Sigridin suhde tehtaan naisiin kuitenkin lämpenee nopeasti.

ESIMERKEILLÄ PERUSTELU: Sigrid otetaan muiden rinnalle töihin ja hänen kanssaan jaetaan nopeasti varsin arkaluontoisiakin kokemuksia tehtaalla tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

POHDINTAA: Näyttää, että Sigridin kokema seksuaalinen ahdistelu liittää hänet nopeasti osaksi naisporukkaa, sillä muutkin ovat kokeneet samaa ja voivat samaistua Sigridin tilanteeseen.


Tehtävä 2: Keskustellaan yhdessä, kuinka näytelmä tuottaa mielikuvaa suomalaisista kahtia jakautuneena kansana.