Kuvan lähde


Johdatus proosan analyysiin

1. Katso novellianalyysin keskeisiä käsitteitä koskeva esitys täältä. Kun olet tutustunut esityksen osiin 1-4, tee seuraavat tehtävät:

Lue Tove Janssonin teoksen "Kesäkirja" luku "Kummitusmetsä" täältä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Mikä on tekstin aihe?

b) Miten tiivistäisit tekstin juonen?

c) Kuinka kertomus noudattaa draaman kaarta? Mikä merkitys draaman kaarella on tekstin tunnelman luomisessa?

d) Mitä tekstissä kerrotaan suoraan isoäidin henkilöhahmosta? Millaisia aukkoja henkilökuvaukseen jätetään? Miksi?

e) Miten tekstissä kuvataan miljöötä? Mikä merkitys miljöön kuvauksella on  tunnelman kannalta?

f) Millaisia teemoja teksti käsittelee?


2. Lukekaa "Kummitusmetsä" -kokonaisuuteen liittyvät lukutaitovastaukset 1-4  täältä ja arvioikaa vastausten onnistuneisuutta.