Kielen rakenteita analysoimassa

Löydät aihetta valaisevan esityksen täältä.

Tehtävä 1

Lue katkelma Annika Idströmin romaanin "Isäni rakkaani" (1981) aloituksesta ja tee katkelman pohjalta seuraavat tehtävät.


a) Kenen näkökulmasta tekstissä puhutaan? Mitä minäkertojasta ja hänen elämäntilanteestaan voidaan päätellä?

b) Missä kohdissa tekstiä kertoja toistaa? Miksi kertoja toistaa?

c) Poimi tekstistä adjektiiveja. Millaisen kuva adjektiivien avulla annetaan tekstin miljööstä? Miksi miljöö kuvataan sellaisena kuin kuvataan?

d) Avaa seuraavia katkelman vertauskuvallisia ilmauksia:

"Hän katsoo minua kuin majakkaa meren kuohuissa - - "

"Näin heti että hänkin kuuluu tuomittujen joukkoon."

e) Miksi Matias työntää kielensä ulos suustaan?

f) Miten lukija odottaa alun perusteella tapahtumien kehittyvän?


Jatkotehtävä:

Kirjoita sama kohtaaminen uudelleen siten, että tapahtumista syntyy myönteinen ja idyllinen vaikutelma. Käytä mahdollisimman positiivisesti sävyttyneitä substantiiveja, adjektiiveja ja verbejä.
Tehtävä 2

Lue katkelma romaanista "Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät" (2017) (sivut 19-21) ja vastaa kysymyksiin. Saat katkelman monisteena opelta.

a) Mitä tekstilajia tarkasteltava teksti edustaa? Miten tekstilaji vaikuttaa tekstin kieleen?

b)Referoi lyhyesti, mitä katkelmassa tapahtuu. 

c) Analysoi katkelman virkerakenteita. Millaisen tunnelman ne tuottavat tekstiin? Miten virkerakenteet vaikuttavat lukukokemukseesi?

d) Miten luonnehtisit tekstin sanastoa? Millaisen tunnelman sanasto luo?

e) Milloin kertoja tuntuu olevan tapahtumien kulusta täysin varma? Miten tämä näkyy tekstin sananvalinnoissa ja lauserakenteissa? Millaisia ilmaisuja kertoja toistaa? Miksi kertoja toistaa?

f) Milloin kertoja muuttuu epävarmaksi tapahtumien kulusta? Miten tämä näkyy sananvalinnoissa ja lauserakenteissa? Millaisia ilmauksia kertoja toistaa? Mistä huomaa, että kertoja pyrkii saamaan lukijan puolelleen?

g) Mitä kertoja voisi tarkoittaa mainitessaan, että "bikinitytöt heräsivät yllättäen eloon"?

h) Missä kohtaa katkelmassa kerrontaan jää kokonainen aukkokohta, jossa lukijalle ei lainkaan kuvata, mitä tapahtuu? Täydennä aukko.

i) Milloin kertoja tuntuu antavan tietoja, jotka ovat kaikista varmimpia? Miten tämä näkyy tekstin sananvalinnoissa?


Jatkotehtävä: Kirjoita tapahtumasta uutinen

a)Kertaa ensin uutinen tekstilajina täältä

b) Kirjoita uutinen liikenneonnettomuudesta ja käytä tekstissäsi uutiselle ominaista otsikointia, esitysjärjestystä sekä sananvalintoja ja virkerakenteita. 

Vertailkaa uutista ja kaunokirjallista katkelmaa. Mitä eroja huomaatte tekstin kielessä

-Koko tekstin rakenteen tasolla? (Esim. asioiden esitysjärjestys)

-Virkerakenteiden tasolla?

-Sanaston tasolla?

Pohtikaa huolellisesti, mistä nämä eroavaisuudet johtuvat.Tehtävä 3

a) Pieni Pipariina -kissa jäi auton alle ja kuoli. Kirjoita Pipariinalle mahdollisimman juhlava muistokirjoitus, joka voitaisiin lukea ääneen Pipariinan hautajaisissa. Käytä muistokirjoituksessa paljon metaforia.

b)Kirjoita lyhyehkö kommentti, jossa kissavihaaja vastustaa kissojen vapaata juoksentelua. Käytä mahdollisimman paljon imperatiivia ja kielteisiä sananvalintoja.

c) Kirjoita kuudesluokkalaisen tytön Demi -lehden keskustelupalstalla julkaistu kommentti, joka koskee Pipariinan kuolemaa. Tee kommentista mahdollisimman epävirallinen, käytä keskustelupalstakirjoittelulle tyypillisiä kielen keinoja ja erityisesti nuorison suosimaa sanastoa.


Tehtävä 4


Lue ensin aloitus Jari Järvelän romaanista Tyttö ja seinä (2016). Saat aloituksen monisteena opettajalta.


Kirjoita yhtenäinen lukutaitovastaus seuraavien apukysymyksien avulla. 

-Lukutaitovastauksessa oletuksena on, että tekstisi lukija tuntee pohjatekstin, joten sinun ei tarvitse referoida pohjatekstiä.

-Lukutaitovastauksen tulee olla mahdollisimman tiivis.

-Muista kappalejako. Jokaisessa kappaleessa tulee olla kappaleen sisällön tiivistävä ydinvirke.

-Lukutaitovastausta ei otsikoida. Aloita näin: Jari Järvelän romaanikatkelmassa "Tyttö ja seinä" (2016)....


a) Tarkastele tekstiä virketasolla. Miten luonnehtisit tekstin virkkeitä? Tapahtuuko virkkeiden tyylissä muutoksia tekstin aikana? Millaisen mielikuvan tekstin puhujan mielentilasta virkkeiden rakenne synnyttää?  

b) Tarkastele tekstin sanastoa. Millaiset ilmaisut ovat tekstille erityisen tyypillisiä? Mitä voit sanaston perusteella päätellä minäkertojan iästä, harrastuksista ja romaanin miljööstä eli tapahtumapaikasta ja -ajasta?

c) Tarkastele kohtia, jotka tekstissä toistuvat? Miksi kertoja toistaa? 

d) Millaisia vastakkainasetteluja löydät tekstistä? Mihin kertoja pyrkii näillä? Mitä vastakkainasettelut kertovat hänen suhteestaan muihin ihmisiin?

e) Löydätkö tekstistä metaforia ja jopa runollisia kohtia? Mitä runollisuus viestii kertojan suhteesta harrastukseensa?