Kuvan lähde


Kurssin YO-essee

"Suomen kieli on voimakkaassa turbulenssissa jne." ja 

"Uskomatonta, että nuorten kielitaito on kaventunut..."


Minä kielenkäyttäjänä

-Kielitaustan avaaminen

-Kielenkäytön kehittyminen

-Kielen tilanteinen variaatio

-Minä vieraiden kielten oppijana + ajatukset vieraiden kielten oppimisesta

-Mitä ajattelet kielen muuttumisesta?