Kuvan lähde


Kurssin YO-essee

Löydät lisätietoa pohtivasta esseestä tekstilajina täältä.

Mikäli koet jo hallitsevasi esseen tekemisen perusteet, valitse aito YO -tehtävä. Mikäli sinulla on ollut vaikeuksia esimerkiksi tekstin tuottamisessa ja esseen rakenteen hahmottamisessa, voit valita myös yhden tehtävistä, joihin liittyy esseen tekemistä helpottavia apukysymyksiä.

Seuraavat tehtävänannot ovat peräisin aidoista äidinkielen YO -kokeista

Kurssin teemoihin liittyviä otsikkotehtävänantoja:

 • Mihin suomalaisen räpin suosio perustuu? (YO, s2016)
 • Suomessa keskustellaan yhä enemmän köyhyydestä ja sen periytyvyydestä. Kuka on köyhä nykypäivän Suomessa? (YO, k2015)
 • Tilastojen mukaan Suomessa puhutaan noin 150:tä kieltä. Miltä näyttää tulevaisuuden kielimaisema Suomessa? (YO, s2014)
 • Pitääkö jokaisella suomalaisella olla oma huvila ja huussi? (YO, s2013)
 • Miksi suomalainen metallimusiikki menestyy maailmalla? (YO, s2012)
 • Voiko Suomi selvitä ilman muita maita? (YO, s2012)
 • Muuttavatko maahanmuuttajat maata? (YO, s2011)
 • Musiikki sillanrakentajana ihmisten ja kulttuurien välillä (YO, s2009)
 • Suomalaisia moititaan erityisesti puhetavoiltaan epäkohteliaiksi, kun meitä verrataan esimerkiksi keskieurooppalaisiin. Pitääkö käsitys paikkansa? (YO,k2009)


Kurssin teemoihin liittyviä aineistotehtävänantoja:

 • Ota kantaa Kirsi Vainio-Korhosen kolumnissa Mitä koulun historia on? (s. 8) esitettyihin näkemyksiin. Löydät tehtävän täältä. (YO -koe, kevät 2017)
 • Zacharias Topeliuksen satu "Parempi tie" on julkaistu vuonna 1871. Millaiselta oma kasvatuksesi näyttää sen valossa? Löydät tehtävän  täältä. (YO -koe, syksy 2015)
 • Pohdi suomalaista elämäntapaa. Hyödynnä tilastoaineisto (s.7) ja omia kokemuksiasi. Löydät tehtävän täältä. (YO-koe, syksy 2015)
 • Mitä isänmaallisuus tarkoittaa nykypäivän Suomessa? Pohdi kysymystä Ville Kivimäen haastattelun pohjalta. Löydät tehtävän täältä. (YO-koe, k2015)
 • Mitä Tove Janssonin Muumilaakson marraskuu -kirjan luku (s. 6–8) kertoo peloista ja niiden hallinnasta? Löydät tehtävän  täältä. (YO- koe, k2014)
 • Erittele kansien (s. 1 ja 16) mainoskuvia ja pohdi, miten Suomea markkinoitiin ulkomaille 1930- ja 1940-luvulla. (YO-koe, syksy 2013). Löydät tehtävän täältä.
 • Millainen merkitys englannin kielellä on suomalaisten elämässä? Pohdi kysymystä oheisen tutkimustiedon (s. 14–15) avulla. (YO -koe, syksy 2013). Löydät tehtävän täältä.
 • Valokuvaaja Pieter Hugo on kuvannut ghanalaisella kaatopaikalla, kun nuoret miehet polttavat elektroniikkajätettä kerätäkseen metalliosat uudelleen myytäviksi. Eero Järnefeltin maalaus kuvaa kaskenpolttoa 1800-luvun Savossa. Analysoi ja tulkitse kuvia vertaillen (s. 1 ja 12). Löydät tehtävän täältä. (YO -koe, kevät 2013)
 • Millaisia mielikuvia Suomesta saa maahantulijoille jaettavasta opasvihkosta (s. 8–9)?  Löydät tehtävän täältä. (YO -koe, kevät 2013)
 • Kotoutuminen on kahden kauppaa. Pohdi asiaa Saisinko puhua suomea teidän suomalaisten kanssa? -yleisönosastokirjoituksen (s. 12) pohjalta. Löydät tehtävän täältä. (YO, kevät 2012)
 • Juhani Seppänen ottaa kolumnissaan (s. 9) kantaa ”kansallisurheiluumme” jääkiekkoon. Onko hän kritiikissään oikeassa? Löydät tehtävän täältä. (YO-koe, syksy 2010)


Kuvan lähde


Tehtävä A


Kirjoita pohtiva essee, jossa tarkastelet omaa kielenkäyttöäsi ja suhdettasi suomen kieleen. Essee tuotetaan sähköisesti osaksi portfoliota ja sen minimipituus on kolme sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5). Laita otsikoksi Minun kieleni  tai keksi kokonaan oma otsikko.

Voit muotoilla esseen aivan omalla tavallasi tai keskittyä yhteen seuraavista näkökulmista tai tarkastella useita - muista kuitenkin, että tekstisi tulee olla yhtenäinen.

 • Ilmiön aikasuhteet: Milloin opit puhumaan? Mitkä olivat ensimmäiset sanasi? Oliko sinulla lapsena omia sanoja? Miten kielenkäyttösi on muuttunut iän myötä? Mitä muutokset kertovat persoonallisuudestasi? 
 • Miten kielenkäyttösi vaihtelee tilanteittain? (koulussa, kotona, kavereiden kanssa vs. vaikkapa isovanhempien kanssa) Millaisia ilmauksia suosit omassa puheessasi? Millaisia ilmauksia taas inhoat? Miksi? Mistä kielen käytön vaihtelu johtuu ja mitä se kertoo sinusta puhujana ja persoonana? 
 • Mitä kieli ylipäätään kertoo ihmisestä? Millaisia päätelmiä teet arjessa kohtaamistasi henkilöistä heidän käyttämänsä kielen perusteella?
 • Mitä kieliä kuulet arjessasi suomen kielen lisäksi? Miten muut kielet ovat vaikuttaneet kielenkäyttöösi? Millaisia ajatuksia vieraat vaikutteet sinussa herättävät?


Tehtävä B

Lue J. L. Runebergin runon Saarijärven Paavo maanviljelijä edustaa aikansa romantisoitua ihannesuomalaista. ( 1830) Löydät runon täältäMillainen olisi 2000 -luvun Saarijärven Paavo 1800 -luvun Saarijärven Paavoon verrattuna?

Voit hyödyntää seuraavia apukysymyksiä runon avaamisessa:

a) Referoi lyhyesti runon idea. Kuka on Saarijärven Paavo? Millaisia vastuksia hän kohtaa? Miten hän selviytyy vastuksista? Mitä tärkeää runon lopussa tapahtuu?

b)Mihin Paavo uskoo ja mitä hän arvostaa? Millainen on siis hänen arvomaailmansa? Mistä tämän huomaa? Muista perustella pohjatekstillä.

c) Millaiselta Paavon hahmo sinusta vaikuttaa? Miltä osin voit samastua hahmoon? Tuntuuko jokin hahmossa nykyihmiselle vieraalta?