Kurssin aikataulu

1. Kurssin sisältöjen esittely, osio "Mikä on essee?" alkaa

2. Oman otsikkoesseen kirjoittamista.

3. Oman otsikkoesseen kirjoittamista.

4. Kielen keinot ja metaforisuus

5. Kielen keinot ja metaforisuus

6. Kielen keinot ja metaforisuus

7. Lukutaidon tehtävä 1: kielen keinojen analyysi tekstissä

8. Aineiston pohjalta kirjoittaminen, osa 2, aineiston lisääminen omaan otsikkoesseeseen

9. Kirjoitustehtävien purkua, kielenhuoltoa

10. Miten pidän onnistuneen suullisen esitelmän? Draamaharjoituksia.

11. Suullisia esitelmiä

12. Suullisia esitelmiä

13. Suullisia esitelmiä

14. Lukutaidon tehtävä 2: tekstit rakentavat suomalaisuutta

15. Lukutaidon tehtävä 2: tekstit rakentavat suomalaisuutta

16. Lukutaitotehtävän purku. Miten tuotetaan aineistopohjainen essee? 

17. - Kurssin kokeena YO-esseen laajuinen aineistopohjainen essee, joka tuotetaan yhden aineiston pohjalta