Kurssin aikataulu

1. Kurssin sisältöjen esittely +esseen kirjoitusprosessin vaiheet

2. Viittaustekniikan perusteet

3. Oman  aineistopohjaisen esseen kirjoittamista: kielimuotokuva (käytössä yksi aineisto)

4. Oman aineistopohjaisen esseen kirjoittamista.

5. Kielen keinot ja metaforisuus

6. Kielen keinot ja metaforisuus

7. Lukutaitovastaus kielen keinoista & metaforisuudesta (suomalaisuuteen liittyvä teksti)

8. Johdatus audiovisuaalisen tekstin analyysiin

9. Lukutaitovastaus audiovisuaalisesta suomalaisuusaiheisesta tekstistä

10. Lukutaitovastaus audiovisuaalisen tekstin pohjalta

11. Lukutaitovastaus audiovisuaalisesta tekstistä

11. Essee 2:n aineistot: vastataan tekstianalyysin peruskysymyksiin

12. Näkökulman rajaamisen harjoitteleminen Essee 2:n aineistojen avulla

13. Esseen suunnittelu

14.-15: Esseen kirjoittaminen

16- Kielenhuoltoa

Miten hyödynnetään Runoilija X -teosta?