Kurssin aikataulu

1. Kurssin sisältöjen esittely, tavoitteiden asettaminen

2. Tekstit rakentavat suomalaista identiteettiä

3. Tekstit rakentavat suomalaista identiteettiä

4. Lukutaidon tehtävä 1

5. Lukutaidon tehtävien purku ja kielenhuoltoa

6. Kielen keinot ja metaforisuus

7. Kielen keinot ja metaforisuus

8. Kielen keinot ja metaforisuus

9. Lukutaidon tehtävä 2

10. Lukutaidon tehtävien purku ja kielenhuoltoa

11. Ota kantaa kieliväittämiin -tunti

12. Esseen suunnittelua ja kirjoittamista

13. Esseen kirjoittamista

14. Kielenhuollon testi

15. Miten pidän onnistuneen suullisen esitelmän? Draamaharjoituksia.

16. Suullisia esitelmiä

17. Suullisia esitelmiä

18. Suullisia esitelmiä