Kurssin aikataulu

1. Kurssin sisältöjen esittely +esseen kirjoitusprosessin vaiheet

2. Oman otsikkoesseen tai aineistopohjaisen esseen kirjoittamista.

3. Oman otsikkoesseen tai aineistopohjaisen esseen kirjoittamista.

4. Esseiden muokkaaminen, kielen keinot ja metaforisuus

5. Kielen keinot ja metaforisuus

6. Kielen keinot ja metaforisuus

7. Lukutaitovastaus kielen keinoista & metaforisuudesta (suomalaisuuteen liittyvä teksti)

6. Johdatus kuvan analyysiin: suomalaisuus kuvina

8. Johdatus kuvan analyysiin: suomalaisuus kuvina

9. Johdatus audiovisuaalisen tekstin analyysiin: suomalaiset matkailumainoksessa

10. Lukutaitovastaus audiovisuaalisesta tekstistä

11. Essee 2:n aineistot: vastataan tekstianalyysin peruskysymyksiin

 12. Näkökulman rajaamisen harjoitteleminen Essee 2:n aineistojen avulla

13. Esseen suunnittelu

14.-15: Esseen kirjoittaminen

16- Kielenhuoltoa