Kurssin lukutaitovastaukset 

  

Novellianalyysin kirjoittaminen 

Mikäli tekstien tulkinta ja analyysi tuntuu sinusta kohtuullisen helpolta, valitse vaihtoehto A. Lue Inka Nousiaisen novelli "Kaunis päivä", jonka saat monisteena opettajalta. Millaisen kuvan novelli välittää kirjeen kirjoittajasta? Kirjoita noin 3000 merkkiä pitkä vastausteksti. Muista, että novellin juonen referoiminen ei ole tarpeellista, vaan käy vastauksessasi suoraan asiaan. Tulkintasi tulee kuitenkin perustella novellia referoimalla. Saat novellin opettajalta monisteena.

Mikäli tekstien tulkinta ja analyysi tuntuu sinusta haastavalta, valitse vaihtoehto B. Ohessa on novelliin "Tanssiravintola" liittyviä aloitusvirkkeitä. Täydennä aloitusvirkkeet kokonaisiksi kappaleiksi - perustele, miten virkkeen ilmaisema asia näkyy novellissa. Tehtävänanto on seuraava: Analysoi novellin henkilöhahmojen välisiä suhteita. Saat novellin opettajalta monisteena.

1. Novellin päähenkilön perheen äidin ja isän parisuhteessa on ongelmia ennen kuin isä päättää mennä tanssiravintolaan.

2. Novellin minäkertoja selvästi arvostaa isäänsä.

3. Äitiinsä novellin minäkertoja taas suhtautuu vähemmän arvostavasti.

4. Novellin minäkertojan suhde Jari-setään ei ole kovin läheinen.

5. Tanssiravintolassa tapahtuu konflikti novellin aikuishahmojen välillä. 

6. Novellin minäkertoa on epäluotettava eikä täysin ymmärrä aikuisten välisiä suhteita.

7. Novellissa pissahätä nousee keskeiseksi motiiviksi, joka saa symbolisia merkityksiä.

8. Novellin teemoiksi voisi kohottaa esimerkiksi...


Audiovisuaaliset tekstit rakentavat suomalaisuutta

Mikäli lukutaitovastauksen kirjoittaminen ei tuota sinulle ongelmia, valitse vaihtoehto A.


Erittele ja analysoi oheisen mainoksen välittämää kuvaa suomalaisuudesta. Vastauksen sopiva pituus on noin 5000 merkkiä.Vastaa ensin seuraaviin apukysymyksiin ja kokoa tämän jälkeen vastauksistasi yhtenäinen lukutaitovastaus.

1. Mikä on tekstin tavoite?

2. Analysoi tekstin keskeisiä konteksteja eli osoita kykyä kulttuuriseen lukutaitoon:

  • Millainen on tekstin kohderyhmä? Millaisia arvoja ja asenteita kohderyhmällä oletetaan olevan?
  • Millaisia 2020-luvulla ajankohtaisia suomalaisuuteen liittyviä stereotypioita tekstistä voidaan löytää? Mihin stereotypioiden käytöllä pyritään?


3. Analysoi mainoksen kerrontaa hyödyntämällä kertovan tekstin analyysiin sopivia käsitteitä:

-Millainen on tekstin päähenkilö? Miksi hänet kuvataan tällaisena, kun huomioidaan mainoksen tavoitteet?

-Millainen on mainoksen miljöö? Miksi? 

-Millaisia motiiveja voit löytää mainoksesta? Millaista symboliikkaa motiiveihin sisältyy?

-Voit kerronnan analyysin yhteydessä tehdä sopivissa kohdissa havaintoja myös esimerkiksi värimaailmasta ja valaistuksesta sekä musiikista ja voit tarvita myös esimerkiksi kohtauksen ja kuvakoon käsitteitä.


4. Huomioi myös mainoksen sävy. Onko mainos esimerkiksi vakava vai humoristinen? Miten sävy vaikuttaa suomalaisuudesta välittyvään kuvaan?

5. Muista analysoida lisäksi mainoksen tekstiainekset. Millaisen kuvan ne välittävät suomalaisuudesta?


Mikäli kirjoittaminen on sinulle haastavaa, valitse vaihtoehto B

Millaisen kuvan mainos välittää Suomesta ja suomalaisuudesta? Kirjoita noin 2500 merkkiä pitkä vastausteksti.a) Mikä on tekstin tavoite?

b) Millainen on tekstin päähenkilö? (huomioi ulkonäkö, puhetapa, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet) Millaisen kuvan päähenkilö välittää suomalaisista ja suomalaisuudesta?

c) Millainen on mainoksen miljöö? Mitä se kertoo Suomesta ja suomalaisuudesta? 

d) Millaisia suomalaisuuteen liittyviä stereotypioita mainos toisaalta rikkoo ja toisaalta ylläpitää?

e) Analysoi mainoksen kohderyhmää. Millaiseen ihmiseen mainoksen välittämä kuva suomalaisuudesta todennäköisesti vetoaa tai ei vetoa?