Kirjoitetaan kuva-analyysi


Oheinen kuva on postikortista, jonka on laatinut nimimerkin VombatCombat takana toimiva taiteilija. Kirjoita kuvasta yhtenäinen vähintään 2,5 sivua pitkä kuva-analyysi portfolioosi rivivälillä 1,5 ja fontilla 12. Aloita kirjoittaminen omalta sivultaan ja laita työotsikoksi Kuva-analyysiharjoitus. Kokonaisuudessaan kirjoitustehtävän tekemiseen on varattu aikaa 2*75 min. eli kahden oppitunnin verran. (Vinkki opelle jatkoa varten: eriytä tämä!)

Noudata tekstiä tuottaessasi seuraavia ohjeita:

1. Kerro ensimmäisessä kappaleessa:

-Kuka kuvan on tehnyt? 

-Mikä on kuvan tekstilaji?

-Mikä on kuvan tarkempi tekotapa? (Onko kyseessä esimerkiksi piirros vai valokuva?)

-Kerro, mitä kuvassa näkyy ja millaisista elementeistä kuva koostuu?

-Mikä on kuvan tavoite?


2. Analysoi seuraavissa kappaleissa kuvan muotoa (Voit käyttää useita kappaleita.)

-Millainen kuvan sommittelu on? Mihin katsojan huomio kiinnittyy ensimmäiseksi?

-Mistä kulmasta kuvan pääkohde on kuvattu? Miksi?

-Onko kuvassa erityisen erottuvia pisteitä? Miksi pisteet ovat siellä missä ovat?

-Miten luonnehtisit kuvan rytmiä? Miksi rytmi on sellainen kuin on?

-Miten luonnehtisit kuvan värimaailmaa? Onko kuvassa erityisen voimakkaasti erottuvia alueita ja huomion kiinnittäviä kontrasteja? Mikä niiden tarkoitus on?

-Miksi kuva on tasapainoinen?

-Ota selvää, missä kohti kuvaa on käytetty niin sanottua kollaasitekniikkaa. Miksi kollaasitekniikkaa on käytetty? Millaisia vaikutelmia ja tunnelmia se tuo kuvaan?


3. Siirry kuvan sisällön analyysiin. Analysoidaan ensin kuvan pääkohdetta.

-Millaisena kuvan pariskunta on esitetty?

-Millainen nainen on? Mitä hänen asemastaan voidaan päätellä?

-Millainen on kuvan mies? Mitä hänen suhteestaan naiseen voidaan päätellä. Perustele. Millainen on hänen asemansa suhteessa naiseen? Perustele.

-Kuva sisältää intertekstuaalisen kytköksen Tom of Finland -nimisen taiteilijan töihin. Taiteilija kuvaa usein töissään uniformupukuisia maskuliinisia miehiä homoeroottiseen sävyyn esimerkiksi tähän tapaan:


-Missä intertekstuaalinen kytkös on? Mitä erilaista postikortissa kuitenkin on, kun vertaat sitä Tom of Finland -taiteilijan työhön? Miksi? Miten kuvassa kommentoidaan epäsuorasti Tom of Finland -taiteilijan työtä?

4. Siirry tarkastelemaan kuvan muita elementtejä

-Millaisia tunteita värimaailmaan liittyy? Miksi kuvan teksti on sellaisella fontilla kuin se on?

-Millaisina kuvan luontoelementit kuvataan? Perustele. Miksi elementit on haluttu kuvata tällaisena?

-Mitä ajatuksia kuvassa liihottavat perhoset herättävät sinussa?


5. Oma arvottaminen

-Millaisen kuvan postikortti sinusta välittää Suomesta ja suomalaisista? 

-Millaiset asiat kuvassa kohotetaan tärkeiksi ja tavoittelemisen arvoisiksi? Millainen on siis kuvan arvomaailma? 

-Kuva on julkaistu 2010 -luvulla. Miten tämä ehkä näkyy kuvassa? Olisiko samanlainen postikortti voitu tehdä vaikkapa 1950 -luvulla? Miksi olisi voitu/ ei olisi voitu?

-Ovatko sinun arvosi samanlaisia kuin kuvan maailmassa?

-Välittääkö kuva sinusta Suomesta ja suomalaisista sellaisen kuvan kuin haluaisit maailmalle välittyvän? Miksi?

-Millaisia tärkeitä Suomeen ja suomalaisuuteen liittyviä asioita kuva jättää ehkä kertomatta?

-Piditkö/Etkö pitänyt kuvasta? Perustele.

6. Otsikoi analyysisi niin, että otsikko välittää jotain olennaista suhtautumisestasi kuvaan.