Kurssin tekstejä

Kotimaisten klassikkotekstien äärellä

Maria Jotuni (1880-1943) tuli 1900 -luvun alussa tunnetuksi erityisesti         hienovireisestä novellitaiteestaan, joka suuntaa lukijan tutkimaan rivien välejä. 


1. Lue Maria Jotunin novelli "Matami Röhelin" täältä ja vastaa sitten kysymyksiin. Novelli on julkaistu alkujaan kokoelmassa Rakkautta (1907).

a) Millainen kuva matamista välittyy novellin nimen perusteella?

b) Mistä kaikista miljöön piirteistä huomaat, että novellissa ei kuvata 2000 -luvun Suomea?

c) Millainen on luultavasti novellin "neidin" elämäntilanne? Ota huomioon novellin miljöö elämäntilannetta tulkitessasi. Millainen suomalainen yhteiskunta on ollut 1900 -luvun alussa?

d) Mitä tekstin perusteella voidaan päätellä hahmojen taustasta ja yhteiskunnallisesta asemasta? Perustele. Ota jälleen huomioon 1900-luvun alun Suomi tulkintakontekstina. Miksi matami käyttää ruotsinkielisiä ilmauksia "neidille" puhuessaan?

e) Matami vihjailee neidille tekstissä hieman ilkeämielisesti. Mitä matami tarkoittaa seuraavilla repliikeillään?

Juu, minä olen Röhelin ja minun mieheni on myös Röhelin.

Eihän neiti ole puristanut itseänsä?

Minun mieheni, nähkääs frööken, on sellainen, se vie - tiedättehän te miehet, frööken.

f) Mitä lapselle todennäköisesti tapahtuu? Perustele.
Uuno Kailas (1901-1933) sairasti skitsofreniaa, ja hänen runojensa maailma on usein synkkä.


2. Analysoi Uuno Kailaan runoa "Talo" (1932) allegorisena kuvauksena.

a) Mitä talo voisi symboloida?

b) Mitä "Musta Kirvesmies" voisi symboloida?

c) Mitä tarkoitetaan sillä, että talo on kylmä ja sen ikkunat ovat "yöhön päin"?

d) Mitä tarkoitetaan sillä, että talossa ei ole ovea vieraille eikä ystäville?

e) Millaiseen elämäntilanteeseen joutuneesta ihmisestä runo kertoo? 

f) Millaisia tunteita ja ajatuksia runo herättää sinussa?3. Tarkastele katkelmaa Väinö Linnan romaanista "Tuntematon sotilas" (1954). Katkelma on toiminut vanhan YO-kokeen tekstitaito-osion tehtänä. Löydät tekstin täältä.  Tehtävänanto on ollut seuraava: Millaisen kuvan romaanikatkelma välittää sodasta. 

a) Toimikaa ryhmissä ja pohtikaa, millaisien apukysymyksien avulla tekstikatkelma lähtisi avautumaan vaaditusta näkökulmista.

b) Kirjatkaa apukysymykset Padlet -pohjalle täällä (linkki tulossa)

c) Pohtikaa yhdessä koko luokan kanssa vastauksia kysymyksiin.

d) Pohtikaa vielä opelta saatavia kysymyksiä, mikäli ne tuovat esille uusia näkökulmia.


Kuvat rakentavat suomalaisuutta

Katso johdatus kuva-analyysiin täältä.


Kuvan tekijä on tuntematon.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Muotoile kuvan tavoite.

b) Mitä voit päätellä kuvan julkaisukonteksteista? Milloin ja missä kuva olisi ehkä voitu julkaista? Perustele.

c) Millaisille kohderyhmille kuva voisi olla suunnattu? Perustele.

d) Arvioi tekstiä ja kuvaa. Millaisia retorisia keinoja kokonaisuudessa on hyödynnetty?

e) Millaisia tunteita ja ajatuksia kuva herättää sinussa? Onko kuvan välittämä arvomaailma mielestäsi vakuuttava? Tekijä on tuntematon.


Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Muotoile kuvan tavoite.

b) Mitä voit päätellä kuvan julkaisukonteksteista? Milloin ja missä kuva olisi ehkä voitu julkaista? Perustele.

c) Millaisille kohderyhmille kuva voisi olla suunnattu? Perustele.

d) Millaisia tuttuja symboleja löydät kuvasta? Mitä symbolien avulla halutaan viestiä?

e) Millaisien adjektiivien avulla voisit luonnehtia kuvan hahmoja? Millaisina hahmot siis esitetään? Mihin esitystavalla on pyritty?

f) Perustele, miksi kuvan välittämä ideologia on rasistinen.

g) Millaisia ajatuksia ja tunteita kuva herättää sinussa? Perustele.

h) Vertaa kuvaa oheiseen "Mannerheimin uhreja" käsittelevään kuvaan. Mitä yhteistä löydät?


TT-vastaus:

Vertaile, millaisien keinojen avulla oheisissa kuvissa markkinoidaan Suomea matkakohteena ulkomaalaisille.


Kuva: Erkki Hölttä (1948)Kuva: Vombat Combat (2015)