Kuvat tuottavat suomalaisuutta

Vastaa seuraavia kuvia koskeviin kysymyksiin kokonaisin virkkein portfolioosi.1.

a) Missä ja milloin kuva olisi voitu julkaista? Perustele päätelmäsi.

b) Mikä on kuvan tavoite? Kenelle kuva on suunnattu?

c) Tarkastele kuvan asettelua. Mihin sillä pyritään?

d) Antavatko kuva ja teksti vuoden 1918 kansalaissotaan osallistuneista tasapuolisen kuvan? Perustele. Entäpä, millaisen kuvan kuva antaa Suomesta?


2. 


a) Missä ja milloin kuva olisi voitu julkaista? Perustele.

b) Mikä on kuvan tavoite?

c) Millaisena kuvan naishahmo kuvataan? Miksi?

d) Millaisena kuvan toinen hahmo kuvataan? Miksi?

e) Analysoi kuvan värimaailmaa. Mihin värien käytöllä on pyritty? Entä symboleiden käytöllä?

f) Millaiselle kohderyhmälle kuva voisi olla suunnattu?

g) Millaisia tunteita ja ajatuksia kuva herättää sinussa?a) Kyseessä on Suomea turisteille esittelevä mainos. Analysoi ensin kuvan hahmoja. Miksi juuri tällaiset hahmot on valittu mainokseen? Millaisia arvoja mainos pyrkii liittämään Suomeen hahmojen avulla?

b) Millainen on kuvan värimaailma? Miksi? Mihin värimaailmalla pyritään?

c) Mikä on luontoelementtien rooli kuvassa? Millaisia ajatuksia luontoelementit herättävät sinussa?

d) Millaiselle kohderyhmälle mainos voisi olla suunnattu?

e) Millaisia tunteita ja ajatuksia mainos herättää sinussa? Onko mainos sinusta onnistunut?