Lopputehtävät:

Päättöessee on tarkoitettu tehtäväksi koepäivänä.

Esseen pituus on 2,5 sivua

1. Lue suomalaisen lukiolaisen kirjoittama artikkeli korealaisesta lukiosta  täältä. Pohdi artikkelia ja omia kokemuksiasi hyödyntäen, millainen olisi ihanteellinen suomalainen lukio.

2. Lue artikkeli suomalaisten arvoista  täältä. Pohdi artikkelia hyödyntäen, mitkä ovat sinun elämäsi tärkeimpiä arvoja. Ovatko ne samanlaisia kuin muiden suomalaisten arvot?


Huom! Mikäli arvosanasi äidinkielen ensimmäisellä kurssilla on ollut 7 tai alle tämän, valitse seuraava tehtävä, joka johdattaa sinut vielä kerran aineistopohjaisen kirjoittamisen pariin. Löydät tehtävän täältä.

Esseen pituus on 1,5 sivua