Romaanitehtävät - valitse omasi 

Voit valita kurssin romaanin neljästä eri vaihtoehdosta. Romaaniin liittyvät tehtävät tehdään kurssin portfolioon lukuprosessin aikana. Lainaa romaanisi kirjastosta heti kurssin alussa ja aloita lukeminen heti.  Näin ehdit myös vaihtaa romaania, mikäli ensimmäinen valintasi ei tunnu omalta.


Romaanivaihtoehdot edistyneelle lukijalle 

Seuraavat romaanivaihtoehdot on suunnattu jo edistyneelle lukijalle, ja näiden romaanien pohjalta tuotetaan yhtenäinen lukutaitovastausteksti. Romaaneissa kysymykset ympäröivän kulttuurin vaikutuksesta identiteettiin nousevat keskeisiksi:


Jari Järvelä: Kosken kahta puolta (2018), n. 200 s.

Suurelta osin tositapahtumiin perustuva kuvaus Suomen sisällisodasta kahden pienen lapsen silmin. Jari -pojalla on kaksi mummoa, jotka asuvat vastakkaisilla puolilla koskea. Toisen mummon perhe on ollut sodassa punaisten puolella kun taas toisen perhe edustaa varakasta, valkoisia tukenutta porvaristoa. Romaanissa kuvataan hauskasti pienen Jari -pojan leikkejä kahden päivän ajalta ja toisaalta teoksessa eletään mummojen synkkäsävyisissä sotamuistoissa. Mukaan mahtuu koko ihmiselämän tunteiden skaala: iloa, pelkoa, surua ja vihaa, joka ei laannu vuosikymmenissäkään. Raikas ja erilainen sisällissotakuvaus.
Tehtävänanto: Vertaile, millaisen kuvan romaani "Kosken kahta puolta" välittää punaisia tukeneesta ja valkoisia tukeneesta suomalaisesta. Kirjoita vähintään 4000 merkkiä pitkä vastausteksti.


Edouard Louis: Ei enää Eddy (2019), 190 s.

Vaikuttava kuvaus homoseksuaalista pojasta, joka elää pienessä äärimmäisen köyhässä ja suvaitsemattomassa ranskalaiskylässä. Lue lisää teoksesta esimerkiksi  täältä. Teos voi olla ravisutteleva lukukokemus hyvin monenlaisille lukijoille - myös heille, jotka eivät lue kovin paljon. Ope antaa kirjalle vahvan suosituksensa.
Tehtävänanto: Tarkastele, kuinka romaanin "Ei enää Eddy" päähenkilö suhtautuu häntä lapsuudessa ja nuoruudessa ympäröivään yhteisöön. Kirjoita vähintään 4000 merkkiä pitkä vastausteksti.


Romaaneja nuorten elämästä:

Vaihtoehto ALue romaania koskeva esittelyteksti esimerkiksi täältä.


Tehtävät

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lukuprosessin aikana portfolioosi kokonaisin virkkein. Otsikoi näin: Jalat ilmassa -tehtäväkokonaisuus


1. Kun olet lukenut sivulle 25...

  • Mitä saat tietää minäkertojasta? (Voit tarkastella esimerkiksi ikää, sukupuolta, elämäntilannetta ja suhtautumista muihin ihmisiin.) Muista perustella vastauksesi pohjatekstillä.
  • Millainen rooli ulkonäöllä on päähenkilön identiteetin rakentamisessa?
  • Miten menneisyyden tapahtumat määrittävät päähenkilön elämää ja identiteettiä nykyhetkessä?


2. Kun olet lukenut sivulle 38...

Kuvittele, että Aaro päättääkin puhua isälleen totta elämänsä keskeisistä asioista. Millainen dialogi hahmojen välille syntyy? Pääsevätkö he yhteisymmärrykseen vai jääkö lopetus avoimeksi?


3. Kun olet lukenut sivulle 79...

Kirjoita Aaron ja Julian yhteisestä yöstä Julian näkökulmasta. Voit päättää itse, suhtautuuko Julia tilanteeseen esimerkiksi julmasti, humoristisesti tai välinpitämättömästi.


4. Kun olet lukenut sivulle 91...


Kirjoita Aarolle pieni kirje, jossa otat kantaa hänen viimeaikaiseen toimintaansa. Millaisia neuvoja antaisit Aarolle?


5. Kun olet lukenut sivulle 149...

Perustele, miksi seuraavat kolme adjektiivia kuvaavat Aaron ja Iisan suhdetta: rehellinen, vaikea, molempien identiteettiä uudistava


6. Kun olet lukenut sivulle 216...


  • Millaisen ketjureaktion vanhojen kiusaajien näkeminen herättää Aarossa? Miksi Aaro mielestäsi toimii kuten toimii?
  • Miten Aaron isä suhtautuu poikansa tunnustukseen kiusaamisesta? Mitä suhtautuminen kertoo henkilöhahmosta?


7. Millaisia symbolisia merkityksiä teoksen lopetus saa?


8. Mitä mielestäsi tarkoittaa teoksen nimi "Jalat ilmassa"?


9. Millaisia teemoja teos käsittelee kiusaamisen lisäksi? 


Vaihtoehto B

Löydät romaania koskevan esittelytekstin esimerkiksi täältä

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lukuprosessin aikana portfolioosi kokonaisin virkkein. Otsikoi näin: Yksi kevät -tehtäväkokonaisuus


1. Kun olet lukenut luvun yksi...

Pohdi, millainen on minäkertojan identiteetti luvun perusteella. Voit pohtia esimerkiksi, mitä minäkertoja arvostaa. Millaisiin ryhmiin hän kokee kuuluvansa? Miten hän asennoituu Suomessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen?


2. Kun olet lukenut luvun kaksi...


Kuvittele, että tyttöjen hoivaan saapuu sotilas, jossa on jotakin aivan erityistä - hän kantaa sisällään esimerkiksi raskasta salaisuutta. Kirjoita romaaniketkelma, jossa tytöt ottavat sotilaan vastaan ja kehittele tapahtumia haluamaasi suuntaan. Huomioi myös miljöön kuvaus.


3. Kun olet lukenut luvun kolme...


Kirjoita tyyliltään realistinen mutta mahdollisimman dramaattinen kuvaus tapahtumasarjasta, jonka Katri ja Linda ovat kokeneet Kurussa. Kirjoita vähintään kolme kappaletta pitkä teksti ja hyödynnä monenlaisia kerronnan keinoja (juonen kuljetusta, kuvausta ja dialogia).


4. Kun olet lukenut luvun viisi...


Millä tavalla tytöt reagoivat Peetun kohtaloon? Poimi esille erilaisia reagointitapoja ja analysoi, mitä reaktioiden avulla voidaan päätellä henkilöhahmojen arvoista ja ajatusmaailmasta.


5. Kun olet lukenut teoksen toisen osan Katu...

  • Tarkastele Katu -osion kertojaratkaisua. Millainen kuva sodasta välittyy kertojaratkaisun ansiosta?


Valitse a tai b


a) Kuvittele olevasi tyttöjen kaartia ohjaava kiukkuinen kouluttaja. Kirjoita kirje, jonka kouluttaja lähettää vaimolleen ja jossa hän selostaa opetustaan. Pyri tuomaan kirjeessä esille kouluttajan henkilöhahmon ominaispiirteitä.


b) Kuvittele, että aivan uusi tyttö, jonka nimen voit keksiä itse, saapuu tyttöjen joukkoon ja saa heti osakseen paljon huomiota. Kirjoita tytöstä henkilökuvaus.6. Kun olet lukenut teoksen loppuun...


  • Miten kertojaratkaisu muuttuu romaanin viimeisessä osassa? Kuinka kertojaratkaisu vaikuttaa siihen, millainen kuva tapahtumista välittyy?
  • Millaisen identiteetin Bea, Linda ja Aada päätyvät lopulta omaksumaan? Mikä kullekin nousee elämässä keskeiseksi?
  • Pohdi, millaista kuvaa Suomesta romaani lopulta rakentaa. Repiikö se esimerkiksi kansakuntaa kahtia vai yhdistääkö se kansaa?
  • Millaisia teemoja löydät teoksesta?