Romaanitehtävät - valitse omasi 

Voit valita kurssin romaanin neljästä eri vaihtoehdosta. Romaaniin liittyvät tehtävät tehdään kurssin portfolioon lukuprosessin aikana. Lainaa romaanisi kirjastosta heti kurssin alussa ja aloita lukeminen heti.  Näin ehdit myös vaihtaa romaania, mikäli ensimmäinen valintasi ei tunnu omalta.


Romaaneja nuorten elämästä ja identiteetin etsinnästä:

Vaihtoehto A: Antti Rönkä: Jalat ilmassaLue romaania koskeva esittelyteksti esimerkiksi täältä.


Tehtävät 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lukuprosessin aikana portfolioosi kokonaisin virkkein. Otsikoi näin: Jalat ilmassa -tehtäväkokonaisuus


1. Kun olet lukenut sivulle 25...

  • Mitä saat tietää minäkertojasta? (Voit tarkastella esimerkiksi ikää, sukupuolta, elämäntilannetta ja suhtautumista muihin ihmisiin.) Muista perustella vastauksesi pohjatekstillä.
  • Millainen rooli ulkonäöllä on päähenkilön identiteetin rakentamisessa?
  • Miten menneisyyden tapahtumat määrittävät päähenkilön elämää ja identiteettiä nykyhetkessä?


2. Kun olet lukenut sivulle 38...

Kuvittele, että Aaro päättääkin puhua isälleen totta elämänsä keskeisistä asioista. Millainen dialogi hahmojen välille syntyy? Pääsevätkö he yhteisymmärrykseen vai jääkö lopetus avoimeksi?


3. Kun olet lukenut sivulle 79...

Kirjoita Aaron ja Julian yhteisestä yöstä Julian näkökulmasta. Voit päättää itse, suhtautuuko Julia tilanteeseen esimerkiksi julmasti, humoristisesti tai välinpitämättömästi.


4. Kun olet lukenut sivulle 91...


Kirjoita Aarolle pieni kirje, jossa otat kantaa hänen viimeaikaiseen toimintaansa. Millaisia neuvoja antaisit Aarolle?


5. Kun olet lukenut sivulle 149...

Perustele, miksi seuraavat kolme adjektiivia kuvaavat Aaron ja Iisan suhdetta: rehellinen, vaikea, molempien identiteettiä uudistava


6. Kun olet lukenut sivulle 216...


  • Millaisen ketjureaktion vanhojen kiusaajien näkeminen herättää Aarossa? Miksi Aaro mielestäsi toimii kuten toimii?
  • Miten Aaron isä suhtautuu poikansa tunnustukseen kiusaamisesta? Mitä suhtautuminen kertoo henkilöhahmosta?


7. Millaisia symbolisia merkityksiä teoksen lopetus saa?


8. Mitä mielestäsi tarkoittaa teoksen nimi "Jalat ilmassa"?


9. Millaisia teemoja teos käsittelee kiusaamisen lisäksi?Vaihtoehto B: Laura Lähteenmäki: Yksi kevät (nuortenkirja) 


Vaihtoehto B

Löydät romaania koskevan esittelytekstin esimerkiksi täältä

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lukuprosessin aikana portfolioosi kokonaisin virkkein. Otsikoi näin: Yksi kevät -tehtäväkokonaisuus


1. Kun olet lukenut luvun yksi...

Pohdi, millainen on minäkertojan identiteetti luvun perusteella. Voit pohtia esimerkiksi, mitä minäkertoja arvostaa. Millaisiin ryhmiin hän kokee kuuluvansa? Miten hän asennoituu Suomessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen?


2. Kun olet lukenut luvun kaksi...


Kuvittele, että tyttöjen hoivaan saapuu sotilas, jossa on jotakin aivan erityistä - hän kantaa sisällään esimerkiksi raskasta salaisuutta. Kirjoita romaaniketkelma, jossa tytöt ottavat sotilaan vastaan ja kehittele tapahtumia haluamaasi suuntaan. Huomioi myös miljöön kuvaus.


3. Kun olet lukenut luvun kolme...


Kirjoita tyyliltään realistinen mutta mahdollisimman dramaattinen kuvaus tapahtumasarjasta, jonka Katri ja Linda ovat kokeneet Kurussa. Kirjoita vähintään kolme kappaletta pitkä teksti ja hyödynnä monenlaisia kerronnan keinoja (juonen kuljetusta, kuvausta ja dialogia).


4. Kun olet lukenut luvun viisi...


Millä tavalla tytöt reagoivat Peetun kohtaloon? Poimi esille erilaisia reagointitapoja ja analysoi, mitä reaktioiden avulla voidaan päätellä henkilöhahmojen arvoista ja ajatusmaailmasta.


5. Kun olet lukenut teoksen toisen osan Katu...

  • Tarkastele Katu -osion kertojaratkaisua. Millainen kuva sodasta välittyy kertojaratkaisun ansiosta?


Valitse a tai b


a) Kuvittele olevasi tyttöjen kaartia ohjaava kiukkuinen kouluttaja. Kirjoita kirje, jonka kouluttaja lähettää vaimolleen ja jossa hän selostaa opetustaan. Pyri tuomaan kirjeessä esille kouluttajan henkilöhahmon ominaispiirteitä.


b) Kuvittele, että aivan uusi tyttö, jonka nimen voit keksiä itse, saapuu tyttöjen joukkoon ja saa heti osakseen paljon huomiota. Kirjoita tytöstä henkilökuvaus.6. Kun olet lukenut teoksen loppuun...


  • Miten kertojaratkaisu muuttuu romaanin viimeisessä osassa? Kuinka kertojaratkaisu vaikuttaa siihen, millainen kuva tapahtumista välittyy?
  • Millaisen identiteetin Bea, Linda ja Aada päätyvät lopulta omaksumaan? Mikä kullekin nousee elämässä keskeiseksi?
  • Pohdi, millaista kuvaa Suomesta romaani lopulta rakentaa. Repiikö se esimerkiksi kansakuntaa kahtia vai yhdistääkö se kansaa?
  • Millaisia teemoja löydät teoksesta? 

Mikäli lukeminen tuntuu sinusta haastavalta...
Tehtävät:

Tee tehtävät jokaiseen novelliin liittyen.  Laita aina tehtäväkokonaisuuden otsikoksi käsiteltävän novellin nimi.

a) Mikä on novellin aihe eli mitä novelli aivan konkreettisesti käsittelee?

b) Selosta lyhyesti novellin juoni eli alku- ja loppu sekä keskeiset käännekohdat.

c) Kuvaile novellin päähenkilöä kolmella adjektiivilla ja perustele valintasi. 

d) Pohdi, muuttuuko päähenkilö tarinan aikana. Miten? Muuttuuko esimerkiksi päähenkilön suhtautuminen johonkin asiaan tai muuttuuko päähenkilön tunnetila?

e)  Kuka tai ketkä ovat novellin keskeisiä sivuhenkilöitäPohdi, muuttuvatko sivuhenkilöt tarinan aikana. Miten? Muuttuuko esimerkiksi sivuhenkilön suhtautuminen johonkin asiaan tai muuttuuko sivuhenkilön tunnetila? Mikäli sivuhenkilö säilyy samanlaisena läpi tarinan, valitse kolme adjektiivia, joilla kuvailisit sivuhenkilöä ja perustele valintasi.

f) Näkymätön lapsi -kokoelmaa on luonnehdittu siten, että novellit kertovat nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tarpeesta. Pohdi lukemaasi novellia tätä tietoa vasten. Kuka novellissa tulee nähdyksi ja ymmärretyksi? Miten?