Kuvan lähde

Tavoitteiden asettaminen kurssin alussa

Kirjoita portfolioosi uudelle sivulle otsikoksi Tavoitteiden asettaminen kurssin alussa ja vastaa sitten seuraaviin apukysymyksiin niin, että vastauksestasi muodostuu yhtenäinen, kappalejaon sisältävä teksti.

  • Sinulla on nyt yhden kurssin verran kokemusta äidinkielen opiskelusta lukiossa. Millaisena olet kokenut lukion äidinkielen opiskelun verrattuna peruskoulun äidinkielen opiskeluun? Ovatko jotkin asiat tuntuneet erityisen vaikeilta? Miten näitä vaikeuksia voisi mielestäsi vähentää?
  • Tarkastele tavoitteitasi ensimmäisen kurssin portfoliostasi. Mitä mieltä olet tavoitteistasi nyt? Ovatko tavoitteesi muuttuneet?
  • Kurssin olennaisena sisältönä on pitkän esseen kirjoittaminen ja lukutaitovastauksen kirjoittaminen. Miten koet nämä tekstilajit? Missä tarvitsisit erityisesti harjoittelua?
  • Minkä arvosanan antaisit omalle opiskelumotivaatiollesi kurssin alussa asteikolla 4-10? Mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioosi?
  • Mitä kurssiarvosanaa lähdet tavoittelemaan?