Tekstit rakentavat suomalaista identiteettiä

Tehtävä 1: Ihannesuomalaisia?

Lue J. L. Runebergin runon Saarijärven Paavo ( 1830) ja vastaa sitten runoa koskeviin kysymyksiin. Muista, että vastaukset täytyy kyetä perustelemaan pohjatekstillä. Löydät runon täältä.

a) Referoi lyhyesti runon idea. Kuka on Saarijärven Paavo? Millaisia vastuksia hän kohtaa? Miten hän selviytyy vastuksista? Mitä tärkeää runon lopussa tapahtuu?

b) Paavo edustaa aikansa romantisoitua ihannesuomalaista. Mihin Paavo uskoo ja mitä hän arvostaa? Millainen on siis hänen arvomaailmansa? Mistä tämän huomaa? Muista perustella pohjatekstillä.

c) Millaiselta Paavon hahmo sinusta vaikuttaa? Miltä osin voit samastua hahmoon? Tuntuuko jokin hahmossa nykyihmiselle vieraalta?

d) Kirjoita vähintään kolme kappaletta pitkä yhtenäinen henkilökuvaus 2010- luvun ihannesuomalaisesta. Otsikoi itse. (Esim. "Vantaan Valtteri" tai muuta vastaavaa.) Kuvattava voi olla mies tai nainen. Pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

-Millaisessa ympäristössä hahmo asuu ja elää?

-Mitä hahmo tekee työkseen (vai onko hän työelämässä)? 

-Mitä hän puuhaa vapaa-ajallaan?

-Miten hahmo suhtautuu itseensä ja muihin ihmisiin? Miten tämä näkyy käytännössä?

-Jos hahmon elämässä ilmenee vastuksia, millaisien keinojen avulla hän pääsee niistä yli?

-Mikä hahmolle on elämässä erityisen tärkeää ja miten tämä näkyy käytännössä? Toisin sanoen, millainen on hahmon arvomaailma?

Voit tehdä hahmosta liioitellun kiiltokuvamaisen, ihannesuomalaisen, jollainen kukaan ei ole. Pyri kirjoittamaan kuvaus mahdollisimman elävällä kielellä.


Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset (1893)



Videoanalyysia


Tehtävänanto: Millaisen kuvan video välittää Suomesta ja suomalaisista? 

Kirjoita apukysymyksien pohjalta lukutaitovastaus, jossa on kappalejako. Tekstin minimipituus on 3000 merkkiä.

a) Kerro videon tavoite ja luonnehdi videon tunnelmaa lyhyesti.

b) Minkä näköisenä suomalainen ihminen esitetään videolla? Miksi? Millainen kuva Suomesta halutaan antaa matkailukohteena ihmishahmojen ulkonäön avulla? Millaisia suomalaisia videolla ei esimerkiksi esiinny?

c) Mitä videolla tapahtuu? Mitä kaikkea suomalaisen ihmisen esitetään tekevän? Miksi juuri tällaiset tekemiset on valittu videolle? Mitä suomalaisten juhannuksen viettoon tyypillisesti liittyviä asioita on jätetty pois? Miksi?

d) Analysoi videon ympäristöä. Minkä osan suomalaisesta ympäristöstä näemme? Millaisena ympäristö esitetään ja miksi? Minkälaisia osia suomalaisesta ympäristöstä taas esimerkiksi emme näe? Miksi? 

e) Miten luonnehtisit videon taustamusiikkia? Mihin musiikilla pyritään?  Miten musiikki tukee videon välittämää kuvaa Suomesta?

f) Vedä langat yhteen ja pohdi nyt, millaiselle ihmiselle video on suunnattu. Mitä tämän vastaanottajan oletetaan erityisesti arvostavan matkailukohteessa?