Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi lukiolaisille

Kuvan lähde


Kurssin sisällön kuvaus:

  • Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi on suunnattu kirjoittamisen perustaitojen harjoittelijoille. Kurssin voi lukuvuonna 2020-2021 valita abiturientti.
  • Kurssi on hajautettu kolmeen eri jaksoon ja päättyy lukutaidon loppukokeeseen ennen lukulomaa.
  • Tukikurssin valmentaa ennen muuta äidinkielen ylioppilaskokeeseen mutta antaa myös laajemmin välineitä pitkien tekstien kirjoittamiseen ja aineiston pohjalta kirjoittamiseen kaikissa lukion oppiaineissa ja jatko-opinnoissa.
  • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, ja tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin. 
  • Tukikurssilla perehdytään esseen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Huomion kohteena ovat erityisesti näkökulman rajaaminen, tekstin rakenneratkaisut ja aineistojen hyödyntäminen.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.