Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi lukiolaisille

Kuvan lähde


Kurssin sisällön kuvaus:

 • Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi on suunnattu kirjoittamisen perustaitojen harjoittelijoille. Kurssin voi lukuvuonna 2020-2021 valita abiturientti.
 • Kurssi on hajautettu kolmeen eri jaksoon ja päättyy lukutaidon loppukokeeseen ennen lukulomaa.
 • Tukikurssin valmentaa ennen muuta äidinkielen ylioppilaskokeeseen mutta antaa myös laajemmin välineitä pitkien tekstien kirjoittamiseen ja aineiston pohjalta kirjoittamiseen kaikissa lukion oppiaineissa ja jatko-opinnoissa.
 • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, ja tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin. 
 • Tukikurssilla perehdytään esseen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Huomion kohteena ovat erityisesti näkökulman rajaaminen, tekstin rakenneratkaisut ja aineistojen hyödyntäminen.
 • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.


 

Kurssin arvioitavat työt: 

1. Otsikkoessee, arviointi 4-10

2. YO -esseen laajuinen essee yhden tai kahden aineiston pohjalta, arviointi 4-10

3. Lukutaitovastaus, aiheena argumentatiivisen tekstin analyysin kertaus (YO-arviointi)

4. Lukutaidon loppukoe: kesto 3 tuntia (YO-arviointi)

Lisäksi portfoliostasi tulee kurssin lopussa löytyä seuraavat tehtävät:

-Kirjallinen havainnollistamisharjoitus

-Esseen rakennemallit


Kurssin alustava aikataulu:

 •  Kurssin sisällön ja suoritustapojen esittely, lämmitellään lukemalla kaksi malliesseetä (tunnin materiaali opella monisteena)
 • Havainnollistaminen ja omaäänisyys osana esseetekstiä,  Materiaali. Tehdään materiaalista kirjallinen havainnollistamisharjoitus CR -ympäristöön. Huomaa, että tehtävän tulee löytyä palautettuna ennen kurssin loppua.
 • Oma otsikkoessee: suunnitelma,  Materiaali
 • Oma otsikkoessee: kirjoitustunti
 • Oma otsikkoessee: kirjoitustunti: Tekstin palautus:
 • Lukutaitovastaus ja H-E-P-tekniikan kertaus, luetaan eritasoisia vastauksia novellianalyysiin liittyen
 • H-E-P-tekniikka ja proosan analyysin käsitteitä
 • Lukutaitovastauksena kertovan audiovisuaalisen tekstin analyysi, kirjoitustunti
 • Lukutaitovastauksena kertovan audiovisuaalisen tekstin analyysi, kirjoitustunti
 • Keskustelu aineiston kanssa
 • YO-esseen rakennemallit: kirjoitusharjoitus 

11.-13. YO-esseen tuottaminen 1-2 aineiston pohjalta=> yhteistä rajausten pohdintaa ja aineistoihin tutustumista, aineistona syksyn 2020 YO-koe

14. -16. Lukutaidon oppimispolku: jokainen kirjoittaa kaksi lukutaitovastausta aihepiireistä, joissa katsoo tarvitsevansa erityisesti harjoitusta. Tehtävänannot valitaan vanhoista YO-kokeista.