Audiovisuaalisen tekstin analyysia: koe

Tehtävänanto: Miten suklaata myydään? Kirjoita vähintään 4000 merkkiä pitkä vastausteksti, jossa tarkastelet, millaisin keinoin Fazerin mainos myy suklaata. Löydät aineiston  täältä.

Käytä vastauksessasi käsitteistöä, jonka löydät seuraavien linkkien takaa. Huom! Käsitteitä on pakko käyttää.

Audiovisuaalisen tekstin analyysi

Argumentaatioanalyysi


Vinkki: Satumaa-videon analyysissa eräitä keskeisiä sisältöjä:

  • Videon pääteesin voi muotoilla esimerkiksi näin: Suomessakin esiintyvä ihmiskauppa pitäisi lopettaa
  • Videolla on käytetty argumentaatiokeinoina esimerkiksi seuraavia:

-Ilmiön lähestyminen esimerkkitapauksen kautta: nainen on melko stereotyyppinen ihmiskaupan uhri

-Ihmiskaupan huonoihin seurauksiin ja haittoihin vetoaminen

-Moraalisiin seikkoihin vetoaminen: ihmiskauppa on nimenomaan moraalisesti väärin, sillä jokaisella ihmisellä on ihmisarvo

  • Videolla korostuvat esimerkiksi seuraavanlaiset arvot: ihmisarvo, naisen asema, ehjät ihmissuhteet, ihmisen oikeus omaan kehoonsa
  • Videon päähenkilön avulla pyritään puhumaan ihmiskauppaa vastaan esimerkiksi seuraavin tavoin:

-Nainen esitetään esimerkiksi lähikuvia käyttäen voimakkaasti tuntevana ja kärsivänä olentona

-Naisen todellisen elämän ja todellisten tarpeiden sekä ihmiskaupan maailman välille luodaan voimakas vastakkainasettelu (esimerkiksi naisen viaton lapsi vs. ihmiskaupan pyörittäjät), kuvitelmat satumaasta vs. todellisuus; videon slogan; takaumat ja nykyhetki

  • Taustahenkilöiden avulla halutaan luoda mielikuvaa ihmiskauppaan osallistuvien hahmojen heterogeenisyydestä; toisaalta hahmot esitetään korostuneen vastenmielisinä
  • Video hyödyntää osin draaman kaarta: esittelyä seuraa suuri ristiriita (nainen joutuu uhrin asemaan), joka kärjistyy naisen epäonnistuneeseen pakoyritykseen; vaikuttamisen keinona videon loppu jätetään avoimeksi
  • Miljöö esitetään arkisena ja realistisena, jotta ihmiskaupan arkisuus ja läheisyys kävisivät katsojalle selväksi; realistinen ja jopa naturalistinen tyyli on myös vaikuttamisen keino. Miljöön analyysin yhteydessä voi kiinnittää huomiota esimerkiksi valaistukseen ja videon värimaailmaan. Hyvässä vastauksessa huomataan värimaailman avulla luodut vastakkainasettelut (esim. kirkas - tumma, harmaa -punainen) ja avataan niiden merkitystä suhteessa videon tavoitteisiin
  • Videolla lukuisat motiivit muistuttavat vapaudesta ja hyvistä asioista, jotka nainen on menettänyt: esimerkiksi toistuvat linnut ja valomotiivi, lapsen valokuva; hyvässä vastauksessa tulkitaan videon vertauskuvallisuutta suhteessa videon tavoitteisiin

 

-Korkeatasoisessa vastauksessa huomioidaan myös videon konteksteja, tehdään esimerkiksi analyysia videon mahdollisista kohderyhmistä, videon liittymisestä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esimerkiksi videon tavasta hyödyntää intertekstuaalisesti satuperinnettä vaikuttamisen keinona

-Korkeatasoisessa vastauksessa äänimaailman analyysissa huomioidaan äänen ja visuaalisten elementtien suhde ja esimerkiksi se, että Satumaa -laulu alkaa vaikuttaa ironiselta taustamusiikilta