Miniessee tukiopetukseen

 Essee 1: Mitä suomen kieli merkitsee minulle?


1. Aloita havainnollistavalla esimerkillä, jossa kuvaat, kuinka oma taipaleesi suomen kielen kanssa on lähtenyt liikkeelle. Millainen puhuja olist lapsena? Mitkä olivat ensimmäisiä sanojasi? Miten ja milloin opit lukemaan ja millaista suomenkielistä kirjallisuutta luit?

2. Lue aineisto täältä, tee oikeaoppinen esittelyviittaus ja ota itse kantaa aineiston pääväitteeseen yleisellä tasolla. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi?

3. Miten englannin vaikutus näkyy artikkelin mukaan aivan arkisissa tilanteissa? Referoi artikkelia omin sanoin. Ovatko omat kokemuksesi yhteneväisiä? Näkyykö englanti sinun arjessasi samalla tavalla kuin artikkelissa kuvataan? 

4. Haasta artikkeli. Referoi sitä lyhyesti ja pohdi sitten, voisiko runsaasta englannin käytöstä olla myös hyötyä.

5. Kirjoita lopetuskappale, jossa pohdit, millaiselta näyttää oman kielenkäyttösi tulevaisuus. Mitä puhumiseen ja kirjoittamiseen liittyvää haluaisit esimerkiksi vielä oppia? Olisiko sinulle tärkeää oppia suomen lisäksi kuitenkin myös lisää englantia? Miksi?