Kuvan lähde

ÄI6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (vanha ops)

Kurssia luonnehditaan lukion vanhassa opetussuunnitelmassa (2003) seuraavalla tavalla:


TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja
kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan
muutokseen
• arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen
merkityksen jokaiselle ihmiselle
• tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Hän osaa arvioida niiden
merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana.


KESKEISET SISÄLLÖT
• teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta
kulttuurista nykyviestintään
• suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä;
kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta
• kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa
• suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja
• kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista


Kurssi on viimeinen äidinkielen pakollinen kurssi, joten kurssilla käydään läpi myös äidinkielen YO -kirjoitusten kuviot. 


Kurssin arvioitavat työt:

Löydät Ana Lemminkäisen äiti -tekstitaitovastauksen arvioinnin perusteet täältä.


1. TT-vastaus suomalaisen proosatekstin pohjalta. Arviointi YO -kriteerein asteikolla 0-6p.

-Opiskelija ymmärtää, että tekstit eivät peilin tavoin heijasta todellisuutta vaan aktiivisesti tuottavat käsityksiä Suomesta ja suomalaisuudesta.

-Kerrataan tt -vastausta tekstilajina

-Kerrataan proosan analyysin peruskäsitteitä

-Varmennetaan tt-vastauksen hallintaa tekstilajina


2. TT-vastauksena kuva-analyysi Suomi-mainoksesta

-Kuva-analyysin kertaaminen

-Retoristen keinojen kertaaminen kuva-analyysin osana


3. YO -essee prosessikirjoittamismenetelmällä. Arviointi YO-kriteerein 0-60 p. 

Tavoitteet:

-Kerrataan pohtiva essee tekstilajina.

-Opiskelija huoltaa tietoisesti oman tekstinsä kieltä.

-Syvennytään itse valittuihin kurssin keskeisiin teemoihin.

Löydät tehtävän tarkemmat kuvauksen sivun oikeasta reunasta kurssin otsikon alta.


4. Ryhmäesitelmiä kotimaisen kirjallisuuden keskeisistä teemoista ja suomen kielihistoriasta, arviointi 4-10. Ryhmäesitelmä vastaa kurssikoetta.

Tavoitteet:

-Opiskelijalle muodostuu käsitys kotimaisen kirjallisuuden keskeisistä teemoista ja eräistä keskeisistä teoksista.

-Opiskelija perehtyy Suomen kielihistoriaan ja kielitilanteeseen 2000 -luvulla

-Kerrataan suullisen esityksen periaatteita ja harjoitellaan tvt:n käyttöä oman esityksen tukena.