ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset 

Johanna Ehrnrooth: Grimmin hetki. 2013. Öljy kankaalle. 170 cm x 360 cm. Kuva: Galerie Forsblom.Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

-syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

-syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista 

-tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja 

-oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. 


Keskeiset sisällöt 

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat 

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa 

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa


Kurssi on viimeinen äidinkielen pakollinen kurssi, joten kurssilla käydään läpi myös äidinkielen YO -kirjoitusten kuviot. 

Kurssilla tuotetaan neljä tekstiä, jotka kaikki tulee palauttaa, jotta kurssi tulee läpäistyksi. Tekstit ovat seuraavat:

  • Lukutaitovastaus lyhytelokuvan pohjalta, YO -arviointi, palautuspäivä: 4.9. perjantaina
  • YO -esseen laajuinen essee, arviointi 0-60 pistettä, palautuspäivä: jakson loppuun mennessä
  • Lukutaitokoe, arvioidaan YO -arvioinnilla, palautuspäivä: jakson loppuun mennessä
Arvioitavat loppukurssin tehtävät

 1. YO-esseen laatiminen. Löydät esseen aineistot ja aihiot täältä. Esseeseen liittyvää teoriatietoa löydät täältä.

2. Lukutaitovastaus: Tarkastele vaikuttamisen keinoja Paula Vesalan videolla, jonka löydät täältä. Vastauksen suosituspituus on vähintään 4500 merkkiä. Hyödynnä apuna tekemääsi Ankka -analyysia.

Vinkkilinkit:  

Kertomuksen avaamisen käsitteitä

Audiovisuaalisen tekstin avaaminen ja kertomuksellisuus 

Nykykulttuurin eräitä suuntaviivoja

Argumentaatioanalyysin perusteet

Vaikuttaminen, arvot, ideologia ja diskurssi