ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset


Teos: "Oudot linnut", tekijä taiteilijaryhmä Harrieliveart, 2014Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

-syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

-syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista 

-tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja 

-oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. 


Keskeiset sisällöt 

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat 

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa 

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa


Kurssi on viimeinen äidinkielen pakollinen kurssi, joten kurssilla käydään läpi myös äidinkielen YO -kirjoitusten kuviot. 

Kurssilla tuotetaan kolme tekstiä, jotka kaikki tulee palauttaa, jotta kurssi tulee läpäistyksi. Tekstit ovat seuraavat:

  • YO -essee, jonka laajuus on 6000 merkkiä. Essee arvostellaan aidolla YO -arvioinnilla. Arvoinnin asteikko on 0-60 pistettä.
  • Lukutaitovastauksena mainoksen kertomuksen analyysi, jonka laajuus on 5000 merkkiä. Lukutaitovastaus arvioidaan aidolla YO -arvioinnilla. Arvioinnin asteikko on 0-30 pistettä. 
  • Lukutaitovastauksena novellianalyysin kertaus: analyysi nykykirjallisuutta edustavasta novellista. Lukutaitovastaus arvioidaan aidolla YO -arvioinnilla. Arvioinnin asteikko on 0-30 pistettä.