Kertomuksellisuus ja mediatekstit

Katso aihetta koskeva tarkempi esitys täältä.


a) Mene Saarioisten nettisivulle  täällä. Mikä on sivun tavoite?

b) Tarkastele mainosta kuin tarinaa. Millaisia henkilöhahmoja tarinassa on? Millaisia piirteitä heihin liitetään? Miksi? Millainen vaikutelma lukijalle pyritään antamaan yrityksestä?

c) Mikä merkitys kuvauksella kerronnan keinona on tekstissä?

d) Analysoi tarinaa vasten perinteistä draaman kaarta. Löydätkö yhtäläisyyksiä? Mitä hyötyä on tarinan sitomisesta draaman kaareen?

e) Millaisia vaikutelmia Saarioisen brändiin liittyy tarinallistamisen myötä? Millaisia arvoja Saarioisen brändiin halutaan liittää?

f) Mitä Saarioisen tarinassa ei esimerkiksi kerrota? Miksi?

g) Mikä merkitys kuvilla on osana sivua?

h) Mitä mieltä olet mainoksesta? Miksi se vakuuttaa/ ei vakuuta?
2. Toimi yksin tai pareittain. 

a) Kuvitelkaa, että teidän tulisi tuottaa vastaava sivu kuin Saarioisella, mutta nyt kyseessä on vastamainos, joka sisältää oheisen kuvan. Keksikää kuvan yhteyteen vastamainosta tukeva tarina, jossa hyödynnätte perinteistä draaman kaarta sekä henkilö- ja miljöökuvausta.

b) Tarkastelkaa vielä vastamainostanne. Millaisia arvoja ja mielikuvia Saarioiseen brändinä olette liittäneet?