Kohti abiopintoja: tavoitteiden asettamista ja itsearviointia

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ymmärrettävästi kokonaisin virkkein Classroom -ympäristöön.

1. Mitä arvosanaa tavoittelet kirjoitustaidon YO-kokeesta? Miten realistisena pidät tavoitettasi? Mitkä ovat suurimmat vahvuutesi ja kehityskohtasi esseen kirjoittaja? Onko jokin asia esseeseen liittyen jäänyt  epäselväksi?

2. Mitä arvosanaa tavoittelet lukutaidon YO-kokeesta? Miten realistisena pidät tavoitettasi? Mitkä ovat suurimmat vahvuutesi ja heikkoutesi lukutaitovastauksen tuottajana? Onko jokin asia lukutaitovastaukseen liittyen jäänyt epäselväksi?

3. Pohdi äidinkielen opintojasi kokonaisuutena. Millaisia vahvuuksia sinulla on? Vahvuudet voivat liittyä esimerkiksi oppiaineen sisältöjen hallintaan mutta opiskelutaitoihin yleisemminkin.

4. Millaisia kehityskohteita näet äidinkielen opintoihisi liittyen? Kehityskohteet voivat liittyä  esimerkiksi oppiaineen sisältöjen hallintaan mutta opiskelutaitoihin yleisemminkin. Millainen tuki auttaisi sinua parhaiten kehittymään?