Kurssin aikataulu

1. Abiopintojen esittely, kurssin kuusi esittely, YO-kokeen ominaispiirteiden kertaus täältä

Tavoitteiden asettaminen abivuodelle.  Oppitunnin materiaali

2. Audiovisuaalisen tekstin analyysi, Oppitunnin materiaali

3. Audiovisuaalisen tekstin analyysi

4. Audiovisuaalisen tekstin analyysi

5. Kertovan tekstityypin kertaus ja kertovan audiovisuaalisen tekstin analyysi, Materiaali

6. Lukutaitovastauksen suunnitteleminen & yhteistä keskustelua lukutaitovastauksen ongelmakohdista,  Materiaali

7. Lukutaitovastauksen kirjoittaminen, palautuspäivä:

8. Novellianalyysin kertaus, Materiaali

9. Tutustutaan nykykirjallisuuden eräisiin suuntauksiin. Opitaan käsitteet postmodernismi, metafiktiivisyys, parodia ja pastissi. Materiaali

10. Moniäänisyys ja intertekstuaalisuus,  Materiaali

11.  Kurssin esseen suunnittelutunti.  Materiaali: kerrataan suunnitteluprosessi soveltuvin osin ja aloitetaan oman esseen suunnittelu. Kurssin esseen pohjana käytetään kevään 2020 YO-koetta, jonka teemana on kertomus.

12. Kurssin esseen 1 kirjoittamista

13. Kurssin esseen 1 kirjoittamista, sovitaan palautuspäivä

14. Dialoginen vuorovaikutus & esseen vertaisarviointi, Materiaali

15-16-:Aloitetaan lukutaitokokeen tekeminen (koe on jaettu kahdelle tunnille): kertomuksellinen video & novellianalyysi

17- Joustotunteja, palautuksia