Kurssin aikataulu

1. Äidinkielen uuden YO -kokeen esittely ja tavoitteiden asettaminen abivuodelle

2. Postmodernismi ja  nykykirjallisuuden linjauksia, Google Slides 

3. Postmodernien kuvien analyysia, intertekstuaalisuuden käsite kertauksessa

4. Syventämistä: Näin tuotan YO-esseen ja viittaustekniikan harjoittelua

5. Syventämistä: Näin tuotan YO-esseen ja viittaustekniikan harjoittelua

6. Kurssin essee 1

7. Kurssin essee 1

8. Kertomuksellisuus ja mediatekstit (Google slides)

9. Syventämistä: lukutaitovastaus

10. Syventämistä: lukutaitovastaus

11. Lukutaitovastaus (1): Bagdad + Katoaminen: erittele, kuinka teksteissä käytetään kerronnan keinoja ja miten kertomuksellisuuden avulla pyritään säilyttämään lukijan mielenkiinto

12. Välineitä audiovisuaalisen tekstin analyysiin, Google Slides

13. Lukutaitovastaus (2): Audiovisuaalisen tekstin analyysi

14. Eettisen viestinnän perusteita

15-16. Kurssin loppuessee prosessikirjoittamismenetelmällä

17.- Esseiden muokkaamista, kielenhuoltoa, joustotunteja