Kurssin kaunokirjallisuustehtävät

Kertaa proosan kerronnan analyysi täältä (linkki) ja valitse kokonaisuus A tai B.


A) Lue Antti Röngän romaani "Jalat ilmassa" ja vastaa seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein.

1.  Kuvaa teoksen juonta. Kerro teoksen alkutilanne, lopputilanne ja kymmenen näiden välille sijoittuvaa keskeisintä tapahtumaa, jotka voit listata lukijalle kronologisessa järjestyksessä.

2. Romaanissa on lukuja, jotka ovat kokonaan takaumaa. 

a) Valitse kaksi mielestäsi vaikuttavinta takaumaa, kerro mitä takaumissa tapahtuu ja perustele, miksi juuri nämä takaumat jäivät mieleesi.

b) Pohdi, mikä merkitys takaumilla on päähenkilön rakentumisen kannalta. Miten takaumat vaikuttavat kuvaan, joka päähenkilöstä muodostuu?

3. Millainen kertoja romaanissa on? Luonnehdi kertojaa diaesityksen kertojaluonnehdinnan avulla. Miten kertojatyyppi vaikuttaa lukijan lukukokemukseen?

4.

 a) Valitse teoksesta kaksi kohtaa, joissa kerronta etenee erityisen nopeasti. Miksi kerronta etenee nopeasti? Millaisten asioiden kertomista pidetään epäolennaisena?

b) Valitse teoksesta kaksi kohtaa, joissa kerronta etenee erityisen hitaasti. Miksi kerronta etenee hitaasti? Millaisiin yksityiskohtiin lukijan halutaan kiinnittävän huomionsa?

5. Pohdi, mihin asioihin teoksen nimi viittaa.

6. Pohdi, millaisia teemoja teos käsittelee. Voiko teoksesta löytää tietyn sanoman?


B) Lue Tommi Kinnusen romaani "Ei kertonut katuvansa" ja vastaa seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein.