Kurssin lukutaitovastaukset

Kuvan lähde


Ennen kuin alat tuottaa kurssin lukutaitovastauksia, kertaa lukutaitovastauksen kirjoitustekniikka täältä.


Ensimmäinen lukutaitovastaus: 

Lyhytelokuvan analyysi

Katso lyhytelokuva Fantasia  täältä.

Tutustu lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin  täältä

1. Lue läpi oheinen vastausteksti ja tee tekstiin liittyvät tehtävät. Tehtävänanto on ollut seuraava: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.


Lyhytelokuva Fantasia (2017) käsittelee poikaa, joka haluaa syödä pitsaa. Poika on tottunut vanhempiensa kanssa syömään pelkkää perunaa, ja pitsa olisi hänelle suurta vaihtelua. Elokuva on aika perinteinen.

Pojan elämä on todella kurjaa, koska hänellä ei ole rahaa edes pitsaan ja hänen on pakko syödä vain perunaa. Elokuvasta huomaa, että se ei sijoitu nykyaikaan. Nykyajan nuori pystyy tuskin ymmärtämäänkään, miten vaikeaa pojan elämä on maalla ja miten urhoollinen poika on, koska hän jaksaa silti yrittää. Nykyajan nuoret ovat harvoin yhtä neuvokkaita kuin elokuvan poika.

Elokuvan alussa poika ampuu perunoita. Sitten hän kerää pulloja saadakseen rahaa.Kun poika on viimein saanut kokoon 20 markkaa, hän menee paikalliseen pitseriaan ostamaan pitsan. Pojalla on kuitenkin suuria vaikeuksia pitsan kanssa ja pitsa kastuu. Mopokin hajoaa matkalla, mutta poika pääsee kuitenkin lopulta kotiin, sillä isä auttaa poikaa matkalla. Koko perhe syö yhdessä pojan tarjoamaa pitsaa. Pitsassa on hiekkaa, mutta pojan vanhemmat ovat aika ymmärtäväisiä eivätkä sano hiekasta mitään. Pojan vanhempien mielestä pitsa on aivan hyvää.

Pojalla ei ole sisaruksia eikä elokuvassa tuoda myöskään esille, että pojalla olisi kavereita. Elokuvan teemana on selvästi nuoruus.


a) Miten hyvin vastaus täyttää tehtävänannon?

b) Poimi vastauksesta kohdat, joissa kirjoittaja referoi pohjatekstiä. Miten onnistuneenä pidätte referoivia osuuksia?

c) Poimi vastauksesta kohdat, joissa kirjoittaja tuo asiaankuulumattomasti esille omia mielipiteitä.

d) Miten kirjoittaja käyttää tehtävänantoon liittyviä käsitteitä?

e) Minkä pisteen antaisitte vastaukselle asteikolla 4-10? Perustelkaa pistemäärä.


2. Kirjoita oma lukutaitovastaus Fantasia -elokuvan pohjalta. Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Vastauksessasi voit hyödyntää esimerkiksi seuraavanlaisia apukysymyksiä, mutta lista ei ole tyhjentävä eikä sinun tule käsitellä kysymyksiä tässä esitellyssä järjestyksessä. Luo vastaukselle itse looginen rakenne, jossa yhdessä kappaleessa käsitellään yhtä asiaa.

a) Analysoi päähenkilön toimintaa. Mitä se kertoo nuoruudesta?

b) Analysoi päähenkilön ja sivuhenkilöiden välistä suhdetta ja sivuhenkilöiden toimintaa. Millaisen kuvan nuoruudesta elokuva välittää sivuhenkilöiden avulla?

c) Analysoi elokuvan keskeisiä motiiveja ja niiden symbolisia merkityksiä. Millainen kuva nuoruudesta välitetään motiivien avulla?

d) Analysoi elokuvan miljöökuvausta. Kiinnitä huomiota myös valaistukseen ja värimaailmaan. Millaisen kuvan elokuva välittää nuoruudesta miljöökuvauksen avulla?

e) Tarkastele mainoksen auditiivisia elementtejä (esimerkiksi hiljaisuus, musiikki, tehosteäänet). Miten näiden elementtien avulla tuetaan nuoruuden kuvausta?

Älä unohda leikkauksen ja kuvakokojen analyysia tarvittaessa ja muista käyttää kohtauksen käsitettä. Huomaa, että esimerkiksi leikkauksen ja kuvakokojen analyysi ohittaa tehtävänannon, mikäli et kiinnitä sitä nimenomaan nuoruuden tarkasteluun.

Kertomuksellisen mainoksen analyysi

Tehtävänanto: Analysoi  oheisen mainoksen vaikuttamisen keinoja. Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Tehtävän maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa lukutaitovastauksessasi ainakin seuraaviin apukysymyksiin:


Argumentaatioanalyysi

1) Millaisia tavoitteita mainoksella on? Mikä on mainoksen pääteesi?

2) Kuvaa mainoksen keskeisiä argumentointikeinoja. Löydät apua täältä.

3) Miten mainoksessa hyödynnetään retorisia keinoja eli argumentaatiota tukevia kielen keinoja. Löydät lisäapua täältä (linkki tulossa)


Kerronnan elementtien analyysi (löydät apuja täältä)

1) Miten mainoksessa hyödynnetään perinteistä draaman kaarta vaikuttamisen välineenä?

2) Tarkastele miljöökuvausta vaikuttamisen välineenä. Millaisiin ympäristöihin mainoksen tapahtumat sijoittuvat ja miksi? Huomioi leikkaus ja mainoksen miljöötä rakentavat keskeiset visuaaliset elementit. 

3) Millaisia symbolisia merkityksiä saavia motiiveja löydät mainoksesta?

4) Tarkastele mainoksen auditiivista puolta kerronnan tukena.

5) Tarkastele mainoksen henkilöhahmoja. Millaisia hahmot ovat? Miksi hahmot ovat sellaisia kuin ovat? Miten lukijaan voidaan vaikuttaa hahmojen avulla?


Kontekstien analyysi

1) Mikä on mainoksen kohderyhmä? Millaisia taustaoletuksia kohderyhmän arvoista mainos sisältää? Mitä kohderyhmän oletetaan jo tietävän valmiiksi mainostettavasta brändistä?Lukutaitokoe

Lukutaidon koe tehdään kurssin kahden viimeisen oppitunnin aikana, ja se jatketaan loppuun kotona, mikäli koe jää oppitunneilla kesken.


1. Lyhytelokuvan analyysi


Katso lyhytelokuva Fantasia täältä.

Tutustu lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin  täältä

1. Lue läpi oheinen vastausteksti ja tee tekstiin liittyvät tehtävät. Tehtävänanto on ollut seuraava: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.


Lyhytelokuva Fantasia (2017) käsittelee poikaa, joka haluaa syödä pitsaa. Poika on tottunut vanhempiensa kanssa syömään pelkkää perunaa, ja pitsa olisi hänelle suurta vaihtelua. Elokuva noudattaa perinteistä draaman kaarta. 

Pojan elämä on todella kurjaa, koska hänellä ei ole rahaa edes pitsaan ja hänen on pakko syödä vain perunaa. Elokuvasta huomaa, että se ei sijoitu nykyaikaan. Nykyajan nuori pystyy tuskin ymmärtämäänkään, miten vaikeaa pojan elämä on maalla ja miten urhoollinen poika on, koska hän jaksaa silti yrittää. Nykyajan nuoret ovat harvoin yhtä neuvokkaita kuin elokuvan poika.

Elokuvan alussa poika ampuu perunoita. Sitten hän kerää pulloja saadakseen rahaa.Kun poika on viimein saanut kokoon 20 markkaa, hän menee paikalliseen pitseriaan ostamaan pitsan. Pojalla on kuitenkin suuria vaikeuksia pitsan kanssa ja pitsa kastuu. Mopokin hajoaa matkalla, mutta poika pääsee kuitenkin lopulta kotiin, sillä isä auttaa poikaa matkalla. Koko perhe syö yhdessä pojan tarjoamaa pitsaa. Pitsassa on hiekkaa, mutta pojan vanhemmat ovat aika ymmärtäväisiä eivätkä sano hiekasta mitään. Pojan vanhempien mielestä pitsa on aivan hyvää.

Pojalla ei ole sisaruksia eikä elokuvassa tuoda myöskään esille, että pojalla olisi kavereita. Elokuvan teemana on selvästi nuoruus.


a) Miten hyvin vastaus täyttää tehtävänannon?

b) Poimi vastauksesta kohdat, joissa kirjoittaja referoi pohjatekstiä. Miten onnistuneenä pidätte referoivia osuuksia?

c) Poimi vastauksesta kohdat, joissa kirjoittaja tuo asiaankuulumattomasti esille omia mielipiteitä.

d) Miten kirjoittaja käyttää tehtävänantoon liittyviä käsitteitä?

e) Minkä pisteen antaisitte vastaukselle asteikolla 4-10? Perustelkaa pistemäärä.2. Kirjoita oma lukutaitovastaus Fantasia -elokuvan pohjalta. Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Vastaa vastauksessasi seuraaviin apukysymyksiin:

a) Analysoi päähenkilön toimintaa. Mitä se kertoo nuoruudesta?

b) Analysoi päähenkilön ja sivuhenkilöiden välistä suhdetta ja sivuhenkilöiden toimintaa. Millaisen kuvan nuoruudesta elokuva välittää sivuhenkilöiden avulla?

c) Analysoi elokuvan keskeisiä motiiveja ja niiden symbolisia merkityksiä. Millainen kuva nuoruudesta välitetään motiivien avulla?

d) Analysoi elokuvan miljöökuvausta. Kiinnitä huomiota myös valaistukseen ja värimaailmaan. Millaisen kuvan elokuva välittää nuoruudesta miljöökuvauksen avulla?

e) Tarkastele mainoksen auditiivisia elementtejä (hiljaisuus, musiikki, tehosteäänet). Miten näiden elementtien avulla tuetaan nuoruuden kuvausta?


3. Tehtävä: Analysoi ja tulkitse Hannu Niklanderin novellia "Tanssiravintola". Saat novellin ja siihen liittyvät apukysymykset opettajalta monisteena. Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Vastauksen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Hyödynnä analyysissasi ainakin seuraavia käsitteitä: päähenkilö, sivuhenkilö, näkökulma, henkilöhahmojen välinen jännite, epäluotettava kertoja, motiivi, teema

Lukutaitokoe: lyhytelokuvan analyysi ja novellianalyysi

 


Katso lyhytelokuva Fantasia  täältä.

Tutustu lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin  täältä

1. Lue läpi oheinen vastausteksti ja tee tekstiin liittyvät tehtävät. Tehtävänanto on ollut seuraava: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.


Lyhytelokuva Fantasia (2017) käsittelee poikaa, joka haluaa syödä pitsaa. Poika on tottunut vanhempiensa kanssa syömään pelkkää perunaa, ja pitsa olisi hänelle suurta vaihtelua. Elokuva noudattaa perinteistä draaman kaarta. 

Pojan elämä on todella kurjaa, koska hänellä ei ole rahaa edes pitsaan ja hänen on pakko syödä vain perunaa. Elokuvasta huomaa, että se ei sijoitu nykyaikaan. Nykyajan nuori pystyy tuskin ymmärtämäänkään, miten vaikeaa pojan elämä on maalla ja miten urhoollinen poika on, koska hän jaksaa silti yrittää. Nykyajan nuoret ovat harvoin yhtä neuvokkaita kuin elokuvan poika.

Elokuvan alussa poika ampuu perunoita. Sitten hän kerää pulloja saadakseen rahaa.Kun poika on viimein saanut kokoon 20 markkaa, hän menee paikalliseen pitseriaan ostamaan pitsan. Pojalla on kuitenkin suuria vaikeuksia pitsan kanssa ja pitsa kastuu. Mopokin hajoaa matkalla, mutta poika pääsee kuitenkin lopulta kotiin, sillä isä auttaa poikaa matkalla. Koko perhe syö yhdessä pojan tarjoamaa pitsaa. Pitsassa on hiekkaa, mutta pojan vanhemmat ovat aika ymmärtäväisiä eivätkä sano hiekasta mitään. Pojan vanhempien mielestä pitsa on aivan hyvää.

Pojalla ei ole sisaruksia eikä elokuvassa tuoda myöskään esille, että pojalla olisi kavereita. Elokuvan teemana on selvästi nuoruus.


a) Miten hyvin vastaus täyttää tehtävänannon?

b) Poimi vastauksesta kohdat, joissa kirjoittaja referoi pohjatekstiä. Miten onnistuneenä pidätte referoivia osuuksia?

c) Poimi vastauksesta kohdat, joissa kirjoittaja tuo asiaankuulumattomasti esille omia mielipiteitä.

d) Miten kirjoittaja käyttää tehtävänantoon liittyviä käsitteitä?

e) Minkä pisteen antaisitte vastaukselle asteikolla 4-10? Perustelkaa pistemäärä.2. Kirjoita oma lukutaitovastaus Fantasia -elokuvan pohjalta. Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Vastaa vastauksessasi seuraaviin apukysymyksiin: